مهاجرت تحصیلی آلمان

بهترین شهر آلمان برای تحصیل

بهترین شهر آلمان برای تحصیل

مهاجرت تحصیلی به آلمان یکی از رایج ترین شیوه های مهاجرت تحصیلی در جهان است اما باید دید بهترین شهر آلمان برای تحصیل کدام است. شاخص های مختلفی برای ارزیابی بهترین شهر کشور آلمان به منظور انتخاب به عنوان مقصد اصلی مهاجرت وجود دارد که وظیفه خود دانسته ایم تا در این مقاله به بررسی آن ها بپردازیم. مطابق با نظر کارشناسان خود در موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت، 3 شهر مطرح برلین، هامبورگ و مونیخ را به عنوان 3 شهر برتر کشور آلمان به منظور مهاجرت تحصیلی انتخاب کرده ایم.

در صورتی که تمایل دارید با بهترین شهر آلمان برا تحصیل از دید مشاورین ما آشنا شوید، می توانید مقاله پیش رو را مطالعه فرمایید. توجه داشته باشید که شاخص ها و گزینه های اعلام شده بر اساس نظر مشاورین ما بوده است و ممکن است هر فرد بسته به شرایط خود گزینه های دیگری را مد نظر قرار دهد. در این مقاله برای دستیابی به نتیجه ای علمی از فرایند سلسله مراتبی AHP استفاد شده است.

آشنایی با فرایند سلسله مراتبی AHP

اشاره کردیم که در این مقاله در پی آن هستیم که از طریق یک نتیجه گیری علمی نشان دهیم که کدامیک از شهرهای آلمان می تواند بهترین گزینه ممکن برای ادامه تحصیل باشد. از همین رو در ابتدای امر به صورت مختصر در رابطه با شیوه انتخابی خود توضیحاتی را ارائه می کنیم. فرایند سلسله مراتبی AHP یک روش علمی مناسب برای تعیین یک گزینه از میان گزینه های پیش رو بر اساس معیارهای متفاوت است. در ابتدای امر هر فرد باید یک هدف مشخص شده داشته باشد و معیارهای دستیابی به هدف خود را مشخص کنند. پس از تعیین هدف، معیار و گزینه های پیش رو، فرد می بایست با استفاده از نظر کارشناسان و افرادی که دارای تخصص هستند، نسبت به امتیاز دهی شاخص های خود اقدام کند.

سیستم امتیاز دهی یک سیستم ارزیابی 2 به 2 است که هر متخصص یک شاخص را نسبت به هدف، با امتیاز 1 تا 9 نسبت به یک شاخص دیگر ارزیابی می کند. پس از ارزیابی همه شاخص ها نسبت به هم، هر گزینه نسبت به شاخص ها به صورت جداگانه ارزیابی خواهند شد. سپس بر اساس کلیه داده ها از طریق محاسبات ریاضی می توان به ارزیابی شاخص ها و گزینه ها پرداخت و در نهایت گزینه برتر را انتخاب کرد.

ارزیابی بهترین شهر آلمان برای تحصیل در 2022

در مرحله اول باید ارزیابی شود که اهمیت هر شاخص نسبت به سایر شاخص ها در چه وضعیتی قرار دارد و کدام شاخص در اولویت بیشتری است. از همین رو از نظرات مشاورین ارشد خود استفاده کرده ایم تا به وزن هر یک از شاخص ها دست پیدا کنیم. وزن شاخص های اصلی بسیار با اهمیت است و در نتیجه گیری نهایی اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت. در جدول زیر وزن شاخص ها در سال 2022 ارائه شده است:

رتبه نام وزن
2 کیفیت تحصیل 0.29
3 کیفیت زندگی 0.196
4 هزینه زندگی 0.188
1 اشتغال پس از تحصیل 0.326

چنانچه از جدول و نمودار فوق بر می آید، فراهم بودن شرایط کار پس از تحصیل در آلمان اولویت اول مشاورین ما بوده است و کیفیت تحصیل در این کشور در جایگاه دوم قرار داشته است. دلیل اصلی این امر را می توان در آن دید که افرادی که از طریق مهاجرت تحصیلی به آلمان سفر می کنند، تمایل بسیار زیادی به اقامت پس از تحصیل در این کشور دارند. طبیعتا فراهم بودن شرایط اقامت در شهر محل تحصیل به دلیل آشنایی با فرهنگ و شرایط زندگی در آن، می تواند یک گزینه بسیار مناسب برای افراد باشد.

بهترین شهر آلمان از نظر اشتغال پس از تحصیل

اشاره کردیم که شاخص اصلی در نظر گرفته شده از نظر مشاورین ارشد ما برای انتخاب بهترین شهر آلمان برای تحصیل، شاخص اشتغال پس از تحصیل در این کشور بوده است. برای ارزیابی این شاخص، نرخ بیکاری در 3 شهر مونیخ، هامبورگ و برلین را ملاک اصلی خود قرار داده ایم. به طور کلی نرخ بیکاری در کشور آلمان در حدود 3% است و افراد قادر خواهند بود در صورت دارا بودن شرایط اولیه، شغل مورد نظر خود را بیابند. با این وجود با توجه به اینکه نرخ بیکاری در شهر برلین بیش از سایرین است انتظار می رود فرصت کاریابی در این شهر به مراتب دشوار تر باشد. مونیخ و هامبورگ با نرخ بیکاری نزدیک به یکدیگری طبیعتا بهترین شهر کشور آلمان از این نظر هستند. در جدول زیر وزن داده های بدست آمده ارائه شده است و پس از آن نمودار مربوطه را ارائه کرده ایم.

رتبه نام وزن
3 برلین 0
2 هامبورگ 0.316
1 مونیخ 0.684

باید اشاره داشت که شاخص 0 به آن معنی نیست که شانس یافتن شغل 0 است بلکه بدان معناست که به نسبت شهرهای مونیخ و هامبورگ شانس یافتن شغل بسیار ضعیف تر است.

بهترین شهر آلمان برای تحصیل از نظر هزینه زندگی

یکی دیگر از شاخص های مورد نظر مشاورین ما در رابطه با انتخاب برترین گزینه مورد نظر، هزینه های زندگی در کشور آلمان است. از آنجا که امکان تحصیل رایگان در کشور آلمان وجود دارد، تنها نکته ای که باید به آن اشاره داشت، هزینه های زندگی در کشور آلمان است. بر اساس اطلاعات استخراج شده، حدود هزینه زندگی در شهر مونیخ برای یک نفر حدود 826€ (یورو) در ماه است و هزینه اجازه یک واحد مسکونی در این شهر در حدود 700€ تا 1500€ (یورو) می باشد.

در شهر هامبورگ هزینه زندگی در حدود 810€ (یورو) است و هزینه اجاره مسکن در حدود 450€ تا 1200€ (یورو) می باشد. از سوی دیگر هزینه زندگی در شهر برلین در حدود 767€ (یورو) است و هزینه اجاره مسکن در این شهر در حدود 450€ تا 1100€ (یورو) می باشد. در جدول زیر شاخص هزینه زندگی در شهرهای یاد شده را مورد سنجش قرار داده ایم تا بتوانیم در انتها امتیاز آن ها را برای یافتن بهترین گزینه ممکن مورد استفاده قرار دهیم:

رتبه نام وزن
1 برلین 0.714
2 هامبورگ 0.286
3 مونیخ 0

هزینه های مناسب زندگی در شهر برلین به نسبت هامبورگ و مونیخ سبب شده است تا بالاترین امتیاز ممکن به را بدست آورد. باید به این نکته اشاره کرد بسیاری از افراد در صورتی که نتوانند از بورسیه های تحصیلی استفاده کنند، توان زندگی در شهر مونیخ را نخواهند داشت.

بهترین شهر آلمان برای تحصیل از نظر هزینه زندگی

بهترین شهر آلمان برای تحصیل از نظر کیفیت زندگی

یکی از شاخص های مد نظر ما که خود دارای زیر شاخه های فراوانی نظیر نسبت هزینه زندگی به درآمد، امکان خرید ملک، آلودگی هوا، امکانات رفاهی و غیره می شود، کیفیت زندگی در 3 شهر برلین، هامبورگ و مونیخ است. بر اساس آخرین گزارشات بدست آمده، شهر مونیخ از نظر کیفیت زندگی به رتبه 24 جهانی دست پیدا کرده است. از طرف دیگر شهرهای هامبورگ و برلین نیز به ترتیب در جایگاه های 39 و 72 جهان قرار گرفته اند. طبیعتا این نتایج مورد توجه مشاورین ما قرار گرفته است و در نتیجه به ترتیب مونیخ، هامبورگ و برلین به عنوان برترین ها انتخاب شده اند. جدول زیر نشان دهنده نتایج حاصل از ارزیابی این شاخص است.

رتبه نام وزن
3 برلین 0
2 هامبورگ 0.402
1 مونیخ 0.598

بهترین شهر آلمان برای تحصیل از نظر کیفیت تحصیل

بسیاری از افرادی که تنها برای تحصیل به کشور هامبورگ مهاجرت می کنند، تنها به این شاخص فکر می کنند با این وجود از نظر مشاورین ما، این شاخص دومین شاخص با اهمیت در انتخاب بهترین گزینه تحصیلی در کشور آلمان است. باید به این نکته اشاره داشت که در انتخاب کیفیت تحصیل در کشور آلمان، رتبه علمی 2 دانشگاه برتر هر شهر ملاک قرار داده شده است. شهر مونیخ بدون شک برترین دانشگاه های کشور آلمان را در اختیار دارد اما باید به این نکته اشاره داشت که کیفیت تحصیل در کشور آلمان در سطح بسیار بالایی قرار دارد. در جدول زیر نتیجه حاصل از نظرات مشاورین خود را ارائه کرده ایم. نتایج حاصل شده به خوبی نشان می دهد که کیفیت زندگی در کشور آلمان در نزدیک ترین سطح ممکن قرار دارد.

رتبه نام وزن
2 برلین 0.319
3 هامبورگ 0.22
1 مونیخ 0.461

انتخاب بهترین شهر آلمان برای تحصیل

حال که هر یک از شاخص های مطرح شده را مورد ارزیابی قرار داده ایم، باید وزن هر یک از آن ها را در شهرهای مختلف کشور آلمان مورد ارزیابی قرار دهیم. در جدول زیر نتایج حاصل از ضرب هر یک از داده ها را مورد ارزیابی قرار داده ایم:

رتبه نام وزن
3 برلین 0.227
2 هامبورگ 0.3
1 مونیخ 0.474

اخذ ویزای تحصیلی آلمان در 2022

ویزای تحصیلی آلمان در سال 2022 اجازه کار پاره وقت تا سقف 20 ساعت در هفته را مهیا می کند. مهم ترین مدارک به شرح زیر می باشند:

  • ارائه مدارک تحصیلی مقطع قبل برای پذیرش مقطع تحصیلی جدید به شرح: ترجمه و اصل مدرک دیپلم 12 ساله برای پذیرش مقطع کالج و یا لیسانس، ترجمه و اصل مدرک لیسانس برای پذیرش مقطع فوق لیسانس، ترجمه و اصل مدرک فوق لیسانس به همراه داشتن نامه از سوپروایزر برای پذیرش مقطع دکترا
  • ارائه مدارک هویتی مانند کپی پاسپورت و ترجمه شناسنامه همراه با تاییدیه از سفارت
  • قطعه عکس رنگی پشت سفید تمام رخ 12
  • ارائه مدرک زبان آلمانی
  • گواهی و کارنامه قبولی در کنکور سراسری

بر اساس آنچه بدست آمده است، می توان گفت که در نظر مشاورین ارشد موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت، شهر مونیخ، بهترین شهر کشور آلمان برای تحصیل است و پس از آن شهرهای هامبورگ و برلین مورد توجه قرار می گیرد. مجددا تاکید می کنیم که آنچه در این مقاله ارائه شده است، نظرات کارشناسان موسسه ما بوده است و این امکان وجود دارد که هر فرد بسته به تمایلات خود، گزینه های دیگری را در اولویت قرار دهد.

4.7/5 - (16 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.