مهاجرت به کشور هلند

تولد در هلند

birthday-in-the-netherlands

تولد در هلند یکی ازروش های گرفتن اقامت این کشور می باشد، اما نه به این منظور که بلافاصله با تولد فرزند در این کشور بتوان برای آن فرزند و یا خانواده اقامت گرفت. در صورتی که شما هم مایل به داشتن اطلاعاتی در این زمینه می باشید با خواندن این مقاله می توانید از اطلاعات جامعی بهره مند شوید. در برخی کشورها اما این قانون وجود دارد که به محض تولد بچه در خاک آن کشور پاسپورت دریافت نماید.

در دو دهه ی اخیر بیشترین تولد فرزند ایرانی در اروپا در کشور هلند بوده است.

مزایای تابعیت هلند 

بررسی حقوق اولیه اشخاصی که تابعیت کشور هلند را دارند.
بر اساس قانون اساسی این کشور حقوق اولیه اشخاص تبعه این کشور به صورت زیر می باشد:
• داشتن حق رای دادن برای همه اشخاص دارای تابعیت این کشور
• داشتن حق کاندید شدن و نامزد شدن درزمینه گرفتن سمت و پست در پارلمان این کشور
• داشتن حق پذیرش و استخدام شدن در ارتش این کشور

بررسی قوانین تولد در هلند

سیستمی که دراین کشور برای تعیین نمودن تابعییت مورد پذیرش قرار بگیرد سیستم خون می باشد و این موضوع به این معنا می باشد که در صورتی که نوزاد در این کشور به دنیا بیاید برای اینکه موفق شود تابعیت این کشور را داشته باشد این اصل به تنهایی کافی نمی باشد.

باید پدر یا مادر او هم تبعه کشور هلند باشند. یعنی از طریق سیستم خون تا این که او هم تبعه هلندی محسوب می شود یا در صورتی که والدین هلندی نداشته باشد، ملزم به این می باشد که با یک تبعه که دارای تابعیت هلند باشد ازدواج نماید و یا بتواند ویزای اقامت این کشوررا بدست آورد.

روشهای گرفتن تابعیت کشور هلند

 • به صورت کلی دو نوع روش برای گرفتن اقامت این کشور مورد وجود دارد که عبارتند از:
  الف – از روش طبیعی یا خودکار
  ب – ازروش تقاضا نمودن
  هم اکنون قصد داریم به توضیح این دو روش بپردازیم

روش طبیعی یا خودکار

براساس این روش نوزادانی که قبل از تاریخ اول ژانویه 1985 چه این که در میان مرزهای کشور هلند و چه این که در خارج از مرزهای کشور هلند از والدینی که دارای تابعیت هلندی باشند به دنیا بیایند، تبعه این کشور محسوب میشوند.

همچنین فرزندانی که پس از این تاریخ از والدینی که تابعیت هلندی باشند یا مادری که تا این زمان ازدواج نکرده به دنیا آیند امکان این را دارند تابعیت کشور هلند را می گیرند و در صورتی که کودکی از یک پدر با تابعیت هلندی و مادری با تابعیت غیر هلندی با هم نتوانند ازدواج کنند متولد شوند در صورتی تبعه این کشور محسوب می شوند که پدر این فرزند بتواند حق قیمومیت کودک خود و هم چنین سرپرستی این کودک قرار بگیرد.

قوانین مهاجرتی و تولد از سال 2019 در حال تغییر است.

روش تقاضا نمودن

شرایط لازم برای گرفتن تابعیت کشور هلند از طریق تقاضا نمودن با تولد در هلند عبارتند از:

 • نداشتن سوئ سابقه برای مدت زمان چهار سال از زمان تقاضا برای گرفتن تابعیت این کشور.
 • شخص ملزم به این می باشد که مجوز لازم برای اقامت دائم در کشور هلند را داشته باشند.
 • در صورتی که یک شخص تابعیت هیچ کشور را نداشته باشد و بتواند برای مدت زمانی به میزان سه سال در خاک این کشور زندگی کرده باشد دراین صورت می تواند موفق به گرفتن تابعیت این کشورشود.
 • شخصی که به سن 18سال تمام نرسد و تا مدت زمان 3 سال تحت قیمومیت و هم چنین سرپرستی یک خانواده تابعیت هلندی باشد.
 • در صورتی که فردی با یک شخص که دارای تابعیت این کشور می باشد اقدام به ازدواج کند و برای مدت زمان ۳ سال از ازدواج آنها گذشته باشد و به مدت زمان ۱۵ سال هم در این کشور اقامت داشته باشد.
 • شخص که برای مدت زمان 5 سال در کشورهای هلند، اروپا، سن مارتین به اقامت بپردازد.

شرایط لازم برای گرفتن اقامت و تابعیت

بعضی از شرایط وجود دارد که ویژه همه اشخاص متقاضی گرفتن اقامت و هم چنین تابعیت این کشور از روش تولد می باشد با این توضیح که کلیه این روش ها به یک شکل و روش می باشد است.

و به جز این شرایط خاص شخص به انضمام فرزندش ملزم به داشتن شرایط زیرمی باشد:

• فرزند این شخص می بایست در درون مرزهای این کشور به دنیا آمده باشد.
• فرزندمی بایست جزئی از خانواده شخصی والدین خود باشد.
• از زمانی که فرزند به دنیا می آید ، کلیه این اشخاص به انضمام فرزندانشان ملزم به این می باشند که عمدتاً در این کشور اقامت داشته باشند.
• از زمان تولد فرزند، برای گرفتن اقامت و تابعیت در این کشور از روش تولد باید شخص دارای یک مجوز اقامت دارای اعتبار باشد که بعد از به دنیا آمدن نوزادشان حق شهروندی این کشور را بدست آورند.
• این اشخاص ملزم به اعلام نمودن این مسئله می باشند که ثابت نمایند حامی فرزندشان می باشند.

بررسی مدارکی که برای گرفتن اقامت و تابعیت لازم می باشد

اشخاص متقاضی ملزم به این می باشند که در فرم درخواست ارائه شده،

مدارکی که برای گرفتن اقامت و تابعیت این کشور ازروش تولد فرزند ارائه شده است،

که وی ملزم به ضمیمه کردن این مدارک می باشد و این مدارک عبارتند از:

• به همراه داشتن گذرنامه
• داشتن اجازه اقامت موقت
• به همراه داشتن گواهی تولد فرزند
• به همراه داشتن گواهی ازدواج در صورت نیاز
• به همراه داشتن سایر مدارک موجود که در فرم درخواست ذکر شده

زبان مورد نیاز برای ارائه مدارک

اشخاص متقاضی گرفتن اقامت از طریق تولد در هلند و هم چنین تابعیت در این کشوراز طریق به دنیا آوردن فرزند ملزم به ارائه مدارک رسمی خود به روش قانونی و ترجمه شده به زبان هلندی، زبان انگلیسی، زبان فرانسوی یا زبان آلمانی می باشند.

هزینه ی زایمان در هلند با بیمه ی درمانی هزینه ی بسیار پایینی دارد.

هزینه ی زندگی در کشور هلند به صورت میانگین ماهیانه 900 € uero میباشد.

شرایط صدور تابعیت هلند از روش گزینشی

بر اساس قوانین این کشور در صورتی که شخص متقاضی گرفتن اقامت از طریق تولد بتواند یکی از شرایط زیر را داشته باشد قادر به این می باشد که می تواند تابعیت این کشور را بدست آورد.

گزینه اول

• در صورتی که یک شخص که بزرگ سال باشد و با این توضیح که میزان سنش بالای ۱۸ سال باشد در هم چنین در خاک در درون مرزهای این کشور به دنیا آمده باشد و قادر باشد با یک اجازه نامه دارای اعتبار از حین تولد در هلند اقامت داشته باشد.

گزینه دوم

• در صورتی که شخص از جمله اشخاص بی تابعیت باشد و به میزان دست کم حداقل ۳ سال با اجازه اقامتی دارای اعتبار باشد درکشور هلند سابقه زندگی کردن داشته باشد.

گزینه سوم

• در صورتی که شخصی که سنش زیر ۱۸ سال باشد و برای مدت زمانی به میزان دست کم سه سال تحت سرپرستی و قیومیت یک خانواده هلندی باشد.

گزینه چهارم

• در صورتی که شخصی اقدام به ترک نمودن تابعیت خود کرده باشد و به میزان یکسال در این کشور اجازه اقامت رسمی داشته باشد قادر به این می باشد که به صورت مجدد تابعیت این کشور را بدست آورد.

birthday-in-the-netherlands

سایر شروط تولد در هلند 

گزینه پنجم

• در صورتی که شخص با یک تبعه ی هلند و برای سه سال اقدام به ازدواج کرده باشد.

و هم چنین برای مدت ۱۵ سال در این کشور اجازه اقامت قانونی داشته باشد.

گزینه ششم

• در صورتی که سن شخص متقاضی بالای ۶۵ سال باشد و هم چنین به میزان ۱۵ سال در این کشورو با مجوز قانونی زندگی کرده باشد.

گزینه هفتم

• در صورتی که شخص متقاضی بتواند با یک شهروند که تابعیت این کشور را داشته باشد تا تاریخ ۱ ژانویه ۱۹۸۵ فرصت دارد که اقدام به ازدواج نموده و هم چنین در صورتی که تابعیت هلندی خود را از دست بدهد ، و تا مدت زمان یکسال بعد از اقدام نمودن از ازدواج نمودن خواستار بازگشت به تابعیت قبلی خود شود.

گزینه هشتم

• در صورتی که شخص از مادری متولد شود که آن مادر هم دارای تابعیت این کشور بوده

و قبل از تاریخ ۱ ژانویه ۱۹۸۵ به دنیا آمده باشد.

در صورتی که شما هم با خواندن این مقاله به موضوع تولد در هلند و یا اقامت در هلند علاقه مند شدید،

می توانید با مراجعه نمودن به سایت موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت و هم چنین مشاوره با وکلا و مشاورین این موسسه از اطلاعات جامعی در این زمینه بهره مند شوید.

Related Posts

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفت − 3 =