ویترین

ثبت شرکت در بوشهر

ثبت شرکت در بوشهر

آشنایی با شرایط ثبت شرکت در بوشهر میتواند راهنمای خوبی برای سرمایه گذارانی باشد که به دنبال تجاری سازی محصولات و خدمات خود در این استان هستند. استان بوشهر به مرکزیت شهر بوشهر از جاذبه های اقتصادی فراوانی برخودار است. بندری بودن و اتصال به آبراههای جهانی، وجود صنایع ماهیگیری، کشتی سازی، ترانزیت کالا، کشاورزی، صنایع غذایی و تبدیلی و از همه مهمتر صنعت گردشگری از جمله امتیازات این استان می باشد. در همه این زمینه ها کار برای انجام زیاد است و سرمایه گذاران می توانند با ثبت شرکت مورد نظر خود زمینه برای رشد و توسعه بیزینس خود در این استان را فراهم کرده و باعث رشد و شکوفایی اقتصادی بوشهر شوند. موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت به بهره گیری از بهترین وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه خدمات در زمینه های مختلف حقوقی از جمله ثبت شرکت در ایران و جهان می باشد.

شرایط ثبت شرکت تعاونی در بوشهر

از جمله شرکت های محبوب جهت تاسیس در بوشهر می توان به شرکت تعاونی اشاره کرد. شرکت های تعاونی به لحاظ فلسفه وجودی و ماهیت عملکردی با شرکت های تجاری دیگر متفاوت هستند. هدف از تشکیل این شرکت ها برخلاف شرکت های تجاری نه صرفا کسب منافع اقتصادی بلکه هدف اصلی از تاسیس اینگونه شرکت ها در بوشهر تامین نیازهای شرکا و ترقی وضع اقتصادی کل اعضاست. مطابق ماده 193 قانون تجارت، شرکت های تعاونی را می توان بر مبنای مقررات شرکت سهامی یا شرکت مسئولیت محدود تشکیل داد. معمولا این شرکت ها در بوشهر به لحاظ نوع فعالیتشان به دو نوع شرکت های تعاونی تولید و توزیع و از حیث عضویت به دو نوع شرکت های تعاونی عام و خاص با حداقل سرمایه زیر دسته بندی می شود:

شرکت تعاونی عام و خاص در بوشهر

برای تشکیل شرکت تعاونی در بوشهر تنظیم اساسنامه و شرکتنامه ای که به امضاء موسسان رسیده باشد الزامی است. کلا شرکت های تعاونی در بدنه خود از 3 رکن مجمع عمومی، هیئت مدیره و نیز بازرسی بهره می جوید که هر یک دارای وظیفه و مسئولیت مخصوص به خود می باشد. در نامگذاری این شرکت ها نیز موسسان در انواع اسناد و تبلیغات شرکت ملزم به کاربرد پیشوند شرکت تعاونی می باشند.

ثبت شرکت سهامی در بوشهر

یکی از شرکتهایی که در بوشهر و کل ایران تقاضا برای ثبت آن زیاد است، شرکت سهامی است. تعریف این شرکت توسط ماده 20 قانون تجارت مشخص شده است. در واقع یک شرکت سهامی شرکتی میباشد که کل سرمایه شرکت به صورت سهام بوده و بین شرکا یا سهامدارن تقسیم میشود. ضمنا مسئولیت سهامداران بستگی به میزان اسمی سهام آنهاست. باید توجه کرد که قانونگذار این شرکتها را بعنوان شرکت تجاری میشناسد. هموطنان بوشهری باید این نکته مهم را مدنظر قرار دهند که کلا 2 نوع شرکت سهامی جهت ثبت شرکت در بوشهر وجود دارد. ولی آنچه که این دو شرکت را از هم تمییز میدهد، کیفیت و کمیت سرمایه گذاری در آنهاست.

در واقع، اصلیترین تفاوت این دو شرکت در نحوه تامین سرمایه است که در شرکت های سهامی عام سرمایه اولیه هم توسط صاحبان سهام (20%) و هم توسط مردم (80%) تامین می شود ولی در شرکت های سهامی خاص کل سرمایه شرکت توسط خود شرکا تامین مالی می شود. بنابراین قانون به شرکت های سهامی عام در بوشهر امکان تامین بخشی از سرمایه توسط پذیره نویسی را می دهد ولی شرکت های سهامی خاص از این امتیاز محروم هستند. تفاوت دیگر این دو شرکت سهامی در میزان سرمایه اولیه آنهاست که به صورت نمودار زیر می باشد:

مقایسه سرمایه اولیه برای تاسیس شرکت های سهامی در بوشهر

پس در یک جمع بندی از مباحث فوق می توان چنین نتیجه گیری کرد که برعکس شرکت سهامی عام در شرکت سهامی خاص کل سرمایه از آن شرکا بوده و با اینکه سرمایه به صورت سهام بوده ولی قابلیت عرضه در بازار بورس را نداشته و فقط با رضایت کامل شرکا امکان انتقال آن به غیر وجود دارد. برای ثبت شرکت سهامی در بوشهر، متقاضیان علاوه بر تقاضانامه نیازمند ارائه اساسنامه و نیز شرکتنامه به انضمام طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام (برای سهامی عام) به اداره ثبت شرکتها می باشند.

ثبت شرکت تضامنی در بوشهر

یکی از شرکت هایی که در بوشهر امکان تشکیل و راه اندازی آن وجود دارد، شرکت تضامنی است. کلمه تضامن در واقع از ریشه ضمانت گرفته شده و به معنی ضامن شدن برای یکدیگر می باشد. از منظر حقوقی نیز تضامنی در معنای نوعی تعهد کامل برای تمام شرکای شرکت می باشد. تعهدی که:

تعهدات ثبت شرکت تضامنی در بوشهر

اما مواد 116 الی 140 قانون تجارت ضمن تعریف شرکت تضامنی همچنین به مباحثی مثل حدود مسئولیت های شرکا، نحوه انحلال و ورشکستگی شرکت، چگونگی نامگذاری آن و امثالهم می پردازد. متقاضیان ثبت شرکت در بوشهر باید به این نکته واقف باشند که برای تشکیل شرکت مذکور وجود دست کم 2 شریک جهت انجام فعالیت تجاری الزامی است. نکته مهم اینکه اگر چنانچه احیانا سرمایه شرکت کفاف بدهی های بدهکاران را ندهد، در آن صورت مسئولیت شرکای ضامن به میزان کل بدهی های شرکت می باشد. نحوه نامگذاری این شرکت نیز صراحتا در ماده 117 قانون تجارت آمده است و آن اینکه در تبلیغات تجاری، نام شرکت بایستی بعد از عنوان تضامنی بیان شود. اما مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت تضامنی در بوشهر عبارتند از:

  • دو نسخه فرم درخواست تکمیلی (تقاضانامه)
  • دو نسخه شرکتنامه (بسیار ضروری)
  • دو نسخه اساسنامه (اختیاری)
  • کپی کارت ملی و شناسنامه هر شریک
  • مجوز اخذ شده از ادارات مربوطه (در صورت نیاز)

ثبت شرکت تضامنی در بوشهر

افتتاح شرکت با مسئولیت محدود در بوشهر

یکی از شرکت هایی که در بوشهر معمولا مناسب برای تشکیل توسط اعضای فامیل یا دوستان میباشد، شرکت با مسئولیت محدود است. این شرکتها از این نظر مسئولیت محدود هستند که اولا سرمایه اولیه آنها اصلا قابل تبدیل و تقسیم به قطعات سرمایه نبوده و ثانیا شرکا در این شرکت ها مسئولیتشان فرتر از حدود سرمایه آنها نیست. پس قانونا مسئولیت شرکا محدود به میزان اسمی سرمایه ای است که آنها در شرکت سرمایه گذاری کرده اند. متقاضیان ثبت شرکت در بوشهر جهت تاسیس این شرکت ملزم به طی مراحل سه گانه زیر هستند:

مراحل ثبت شرکت مسئولیت محدود در بوشهر

بنابراین، تکمیل شرکتنامه برای ثبت و تشکیل شرکت در بوشهر جزء مدارک ضروری است. اما مورد مهم دیگر در این رابطه پیرامون فرآیند نامگذاری شرکت می باشد. مطابق قوانین موجود، نام شرکت بایستی به انضمام عنوان مسئولیت محدود ذکر شود. از مدارک مهم برای تاسیس این شرکت در بوشهر می توان به ارائه تقاضانامه، اساسنامه، شرکتنامه، صورت جلسه مجمع و مدارک هویتی شرکا اشاره نمود.

شرایط شرکت مختلط در بوشهر

اینگونه شرکت ها در واقع شرکت های ادغامی محسوب شده و از ترکیب دو نوع شرکا تشکیل می شوند. قانونگذار در قانون تدوینی خود به دو نوع شرکت مختلط اشاره می کند که امکان تاسیس آن در بوشهر وجود دارد. نوع اول آن شرکت مختلط سهامی و نوع دومی هم شرکت مختلط غیرسهامی است. پس با توجه به اسامی این شرکت ها معلوم می شود که سرمایه شرکت اولی از نوع قطعات سهام تقسیم پذیر بوده ولی سرمایه شرکت از نوع دوم غیر سهام است. معمولا شرکت های مختلف مرکب از شرکای ضامن به علاوه شرکای سهامی یا شرکای با مسئولیت محدود می باشند.

موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت این افتخار را دارد که هموطنان عزیز را در هرباب از سرمایه گذاری و ثبت شرکت در ایران و جهان آشنا کند. متقاضیان برای اخذ مشاوره های رایگان درباب شرایط ثبت شرکت و اخذ اقامت اتریش، آلمان، فرانسه، استرالیا و نیز درخواست برای اخذ اقامت دائم کانادا حتما با وکلای این موسسه در ارتباط باشند.

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *