مهاجرت کاری اسلوونی

حقوق بازنشستگی اسلوونی

حقوق بازنشستگی اسلوونی

حقوق بازنشستگی اسلوونی یکی از مواردی است که متقاضیان مهاجرت به این کشور از طریق کار باید مدنظر داشته باشند و به آن توجه نمایند. از آن جا که اسلوونی عضو اتحادیه اروپا، واحد پولی یورو و حوزه شنگن است و چون یکی از ساده ترین و کم هزینه ترین راه های مهاجرت از طریق کار می باشد، برخی از متقاضیان مهاجرت به اروپا به دنبال اخذ ویزای کار و دریافت اقامت این کشور هستند. تیم ترجمه موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت مقاله حاضر را با عنوان حقوق بازنشستگی اسلوونی با هدف توضیح بیشتر شرایط مهاجرت کاری به اسلوونی و موارد مرتبط با آن به نگارش درآورده است تا این جنبه کمتر توجه شده از مهاجرت کاری به اسلوونی را نیز مورد بررسی قرار دهد.

 • شرایط کار در اسلوونی چیست؟
 • بهترین مسیر برای رسیدن به کار در این کشور چیست؟
 • محدودیت های کار در این کشور چیست؟
 • شرایط ورود به سن بازنشتگی در این کشور چیست؟
 • آیا پس از بازنشستگی در اسلوونی، می توان اقامت خود را حفظ کرد؟

سیستم بازنشستگی اسلوونی

سیستم بازنشستگی در جمهوری اسلوونی بر اساس همبستگی بین نسلی است. افراد شاغل به طرح بیمه بازنشستگی و از کارافتادگی پول پرداخت می کنند، و بر این اساس، در هنگام بازنشستگی به دلیل کهولت سن یا از کارافتادگی زمانی که دیگر از محل کار خود درآمدی کسب نمی کنند، درآمدی را در قالب مستمری یا حقوق بازنشستگی دریافت می کنند. این سیستم بازنشستگی جهت تامین پایداری خود به طور مداوم و پیوسته با الزامات قانونی سازگار می شود.

اسلوونی یک سیستم بازنشستگی سه لایه ای (سه طرحی) را اجرا می کند:

 • طرح اول: یک طرح اجباری PAYG (پرداخت به اندازه مصرف) است. این طرح مربوط به درآمد اجباری، کارمندان و افراد مستقل را تحت پوشش قرار می دهد. PAYG اصلی است که بر اساس آن مالیات دریافتی توسط دولت برای سیستم تامین اجتماعی در هر سال به بازنشستگان در همان سال پرداخت می شود و بنابراین دولت وجوهی را از این بابت جمع آوری نمی کند.
 • طرح دوم: شامل حقوق بازنشستگی شغلی یا حرفه ای است که برای برخی از بخش ها اجباری و برای برخی دیگر داوطلبانه است.
 • طرح سوم: پس اندازهای داوطلبانه شخصی را تشکیل می دهد.

مبلغ حقوق بازنشستگی بر اساس درآمد قابل بازنشستگی ارزیابی می شود. کمترین درآمد قابل بازنشستگی به میزان 76.5% متوسط دستمزد ماهانه در اسلوونی در سال تقویمی قبلی، منهای مالیات و کمک هزینه ها می باشد. بالاترین درآمد قابل بازنشستگی نیز چهار برابر کمترین میزان درآمد قابل بازنشستگی است.

شرایط احراز حقوق بازنشستگی اسلوونی

هر شخصی که به سن تعیین شده رسیده و سال های لازم از دوره واجد شرایط بازنشستگی را پشت سر گذاشته باشد از حقوق بازنشستگی سالمندی برخوردار می شود. افرادی که حق مستمری یا حقوق بازنشستگی دارند از حق بازنشستگی جزئی نیز برخوردار می شوند در صورتی که به مدت حداقل یک چهارم از کل زمان پوشش شاغل مانده باشند. کسانی که حق مستمری بازنشستگی پیش از موعد دارند افرادی هستند که به سن مشخصی رسیده اند و سال های لازم از دوره واجد شرایط بازنشستگی را پشت سر می گذارند اما هنوز حق بازنشستگی ندارند. جدول زیر شرایط لازم برای احراز حقوق بازنشستگی را نشان می دهد:

جنسیت سن دوره واجد شرایط بازنشستگی سن دوره واجد شرایط بازنشستگی
مرد (2022) 60 سال 40 سال 65 سال حداقل 15 سال دوره بیمه
زن (2022) 60 سال 40 سال 65 سال حداقل 15 سال دوره بیمه

کاهش حداقل سن بازنشستگی در موارد زیر امکان پذیر است:

 • مراقبت از کودک متولد شده یا به فرزندخواندگی پذیرفته شده
 • یک دوره خدمت اجباری نظامی
 • اشتغال در سنین 15 تا 18 سال
 • نیروی کار در محل کارهای مضر برای سلامتی، که در آن افزایش دوره واجد شرایط بازنشستگی معتبر است
 • شرایط تخفیف (سلامتی)

حقوق بازنشستگی جزئی و پیش از موعد اسلوونی

برای حقوق بازنشستگی جزئی، کلیه افرادی که شرایط دریافت حقوق بازنشستگی یا حقوق بازنشستگی پیش از موعد را دارند و حداقل 2 ساعت در روز یا 10 ساعت در هفته مشغول به کار باقی می مانند، از این حق برخوردار هستند. جدول زیر رابطه مبلغ حقوق بازنشستگی و میزان اشتغال را نشان می دهد:

مبلغ بازنشستگی میزان اشتغال
12.5% 7 ساعت در روز یا 35 تا 39 ساعت در هفته
25% 6 ساعت در روز یا از 30 تا 34 ساعت در هفته
37.5% 6 ساعت در روز یا از 25 تا 29 ساعت در هفته
50% 4 ساعت در روز یا از 20 تا 24 ساعت در هفته
62.5% 3 ساعت در روز یا از 15 تا 19 ساعت در هفته
75% 2 ساعت در روز یا از 10 تا 14 ساعت در هفته

حقوق بازنشستگی پیش از موعد بر اساس درآمد قابل بازنشستگی به همان شیوه و به همان میزان حقوق بازنشستگی ارزیابی می شود، که جهت تحقق شرایط مستمری بازنشستگی (64 سال و 6 ماه برای زنان و 65 سال برای مردان در سال 2019) برای هر ماه 0.3% کاهش می یابد. کاهش حقوق بازنشستگی ممکن نیست بیش از 5 سال از سال های کسری، یعنی 18%، باشد. کاهش حقوق بازنشستگی دائمی خواهد بود.

جنسیت سن دوره واجد شرایط بازنشستگی
مرد (2022) 60 سال 40 سال
زن (2022) 60 سال 40 سال

جدول فوق شرایط لازم برای احراز مستمری بازنشستگی پیش از موعد را نشان می دهد.

حقوق بازنشستگی جزئی و پیش از موعد اسلوونی

کمک هزینه سالانه بازنشستگان در اسلوونی

دریافت کنندگان حقوق بازنشستگی سالمندی، از کارافتادگی، بازماندگان، خانواده و همچنین دریافت کنندگان برخی مزایای دیگر از بیمه های از کار افتادگی/ معلولیت از مزایای سالانه برخوردار می شوند (بسته به میزان حقوق بازنشستگی، در مقادیر مختلف). مبلغ کمک هزینه سالانه هر ساله به صورت منحصر به فرد ارزیابی می شود و به طور معمول همراه با حقوق بازنشستگی ماه ژوئن پرداخت می شود. کمک هزینه سالانه ممکن است در چند قسمت یا با تأخیر پرداخت شود.

مبلغ بازنشستگی (یورو) مبلغ کمک هزینه سالانه (یورو)
تا 500€ 440€
از 500.01€ تا 600€ 300€
از 600.01€ تا 710€ 240€
از 710.01€ تا 860€ 190€
بالای 860.01€ 130€

طرح بیمه اجباری از حقوق بازنشستگان اسلوونی

مطابق با قوانین مربوط به حقوق بازنشستگی و از کارافتادگی، بیمه بازنشستگی و ازکارافتادگی در جمهوری اسلوونی اجباری است و به طور یکسان در مورد کلیه افراد بیمه شده اعمال می شود. این بیمه اشخاص شاغل در سازمان ها و سایر کارفرمایان، افرادی که فعالیت اقتصادی یا حرفه ای مستقلی را دنبال می کنند، کشاورزان و غیره را پوشش می دهد. مشارکت در طرح بیماری اجباری همچنین ممکن است داوطلبانه انجام شود. افراد بیمه شده ای که کارهایی را انجام می دهند که به طور خاص برای سلامتی آن ها مضر است یا پس از رسیدن به سن خاصی دیگر نمی توانند آن را به صورت حرفه ای انجام دهند، تحت سیستم بیمه حرفه ای اجباری بیمه می شوند که حق حقوق بازنشستگی حرفه ای آن ها را تضمین می کند.

حقوق تحت بیمه اجباری، شغلی یا حرفه ای و تکمیلی، حقوقی غیرقابل جبران هستند و به همین ترتیب قابل انتقال یا ارث نیست. پرداخت حقوق بازنشستگی و سایر حقوق و دستمزد تحت بیمه اجباری به ذینفعان مستقیماً توسط جمهوری اسلوونی تأمین می شود، در حالی که در موارد بیمه بازنشستگی شغلی و تکمیلی، دولت از ارائه چنین اشکال بیمه ای اطمینان می یابد و بر عملکرد موسسات مسئول تامین آنها تأکید می کند.

پس انداز مازاد برای سالمندی در اسلوونی

به اسلوونیایی ها توصیه می شود برای ادامه داشتن سطح استاندارد زندگی قابل مقایسه با آنچه در دوره اشتغال خود لذت می برند، پس انداز اضافی برای سالمندی داشته باشند. برای این منظور، آنها ممکن است به صورت دسته جمعی یا انفرادی تحت بیمه بازنشستگی تکمیلی بیمه شوند. افرادی که تحت بیمه بازنشستگی تکمیلی بیمه شده اند، حق مستمری سالمندی تکمیلی و مستمری تکمیلی پیش از موعد به صورت سنوات بازنشستگی را دارند. این طرح شامل پس انداز پول در حساب های پس انداز شخصی برای تأمین درآمد مازاد پس از بازنشستگی تحت طرح بیمه بازنشستگی و از کارافتادگی اجباری است. متقاضیان مهاجرت به اسلوونی از طریق کار می توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر با کارشناسان موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت تماس بگیرند و از راهنمایی ها و مشاوره های آنان بهره مند شوند.

امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *