مهاجرت تحصیلی انگلستان

رشته باستان شناسی در انگلستان

رشته باستان شناسی در انگلستان

براساس رتبه بندی دانشگاهی جهانی QS (2021)، 4 دانشگاه اول جهان در زمینه باستان شناسی انگلیسی هستند. این امر به وضوح نشان میدهد که تحصیل در رشته باستان شناسی در انگلستان ارزشمند است. چهار دانشگاه برتر انگلیسی در این زمینه عبارتند از: دانشگاه کمبریج، دانشگاه آکسفورد، کالج دانشگاهی لندن (UCL) و دانشگاه دورهام. باستان شناسی یک حوزه مطالعاتی جذاب است که به فارغ التحصیلان اجازه می دهد تئوری، دانش و فرضیات را با کاوش های مصنوعات و سایر بقایای فیزیکی در سایت های باستان شناختی یا حفاری ها ترکیب کنند. کارشناسان موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت مقاله حاضر را جهت راهنمایی علاقه مندان به تحصیل در رشته باستان شناسی در انگلستان تهیه نموده اند.

بهترین دانشگاه ها برای تحصیل در رشته باستان شناسی در انگلستان

بهترین دانشگاه ها برای تحصیل در رشته باستان شناسی در انگلستان عبارتند از:

 • دانشگاه آکسفورد
 • دانشگاه کمبریج
 • کالج دانشگاهی لندن (UCL)
 • دانشگاه دورهام
 • دانشگاه یورک
 • دانشگاه شفیلد
 • دانشگاه ریدینگ

بهترین دانشگاه ها برای تحصیل در رشته باستان شناسی در انگلستان

بهترین فرصت های کارشناسی رشته باستان شناسی در انگلستان

در جدول زیر چند فرصت عالی برای تحصیل در انگلستان در مقطع کارشناسی در رشته باستان شناسی را معرفی می کنیم:

رشته دانشگاه شهریه بر حسب یورو در سال طول دوره نوع برنامه
باستان شناسی (Hons) دانشگاه بورنموث 17825€ 3 سال تمام وقت
باستان شناسی و انسان شناسی (Hons) دانشگاه بورنموث 17825€ 3 سال تمام وقت
باستان شناسی (Hons) دانشگاه یورک 21448€ 3 سال تمام وقت
باستان شنای تاریخی (Hons) دانشگاه یورک 21448€ 3 سال تمام وقت
باستان شناسی (Hons) دانشگاه لیورپول 22500€ 3 سال تمام وقت
باستان شناسی و میراث (Hons) دانشگاه یورک 21448€ 3 سال تمام وقت

در بخش های فرعی زیر سه مورد از برنامه های فوق را معرفی می کنیم.

کارشناسی رشته باستان شناسی (Hons) در دانشگاه بورنموث انگلستان

برنامه کارشناسی رشته باستان شناسی (Hons) دانشگاه بورنموث یک برنامه تمام وقت است که تحصیل در آن 36 ماه به طول می انجامد. برنامه های باستان شناسی دانشگاه بورنموث، مهارت هایی را که دانشجویان برای کار در زمینه باستان شناسی نیاز دارند و همچنین مهارت های قابل انتقالی را به آن ها می آموزند که می توانند در نقش های مختلف در بخش های دیگر به کار گیرند. بسیاری از فارغ التحصیلان برای سازمان های مرتبط با باستان شناسی و حفاظت تاریخی کار می کنند. 85% از دانشجویان 15 ماه پس از فارغ التحصیلی مشغول به کار می شوند. مهلت ارسال درخواست و زمان آغاز برنامه کارشناسی رشته باستان شناسی دانشگاه بورنموث به صورت زیر است:

آغاز برنامه مهلت ارسال درخواست
سپتامبر 2022 در هر زمان می توان درخواست ارائه کرد

زبان آموزش برنامه انگلیسی است و نمرات زبان قابل قبول برای ورود به آن عبارتند از:

نمرات زبان قابل قبول برای ورود به رشته باستان شناسی (Hons) در دانشگاه بورنموث انگلستان

تحصیل در این برنامه در محل دانشگاه انجام می شود. برخی از دروس برنامه عبارتند از:

 • باستان شناسی دریایی
 • رم و اروپای بربری
 • جوامع اروپای ماقبل تاریخ
 • انسان شدن

هزینه تحصیل دانشجویان بین المللی در این برنامه 17825€ (یورو) در سال است. هزینه های زندگی در بورنموث که دانشگاه بورنموث در آن واقع است نیز 818€ تا 1169€ در ماه می باشد.

کارشناسی رشته باستان شناسی (Hons) در دانشگاه یورک انگلستان

برنامه کارشناسی باستان شناسی (Hons) دانشگاه یورک از تکنیک های علمی جدید در کار میدانی باستان شناختی گرفته تا تجزیه و تحلیل استخوان های انسان و حیوان، به دانشجویان امکان می دهد گذشته و مردم آن را از دیدگاه علمی کاوش کنند. این برنامه به صورت تمام وقت است و تحصیل در آن 36 ماه به طول می انجامد. تحصیل در این برنامه در محل دانشگاه انجام می شود. زبان آموزش برنامه انگلیسی است و نمرات زبان قابل قبول برای ورود به آن عبارتند از:

نمرات زبان قابل قبول برای ورود به رشته باستان شناسی در دانشگاه یورک انگلستان

مهلت ارسال درخواست و زمان آغاز برنامه به صورت زیر است:

مهلت ارسال درخواست آغاز برنامه
قبل از ژانویه 2022 سپتامبر 2022

برخی از دروس برنامه عبارتند از:

 • ماقبل تاریخ تا امروز
 • تاریخ و نظریه
 • باستان شناسی میدانی

هزینه تحصیل دانشجویان بین المللی در این برنامه 21448€ (یورو) در سال است. هزینه های زندگی در یورک که دانشگاه یورک در آن واقع است نیز 755€ تا 1314€ (یورو) در ماه می باشد.

کارشناسی رشته باستان شناسی (Hons) در دانشگاه لیورپول

تحصیل در برنامه کارشناسی باستان شناسی (Hons) دانشگاه لیورپول، درک درستی از روش ها و نظریه های باستان شناسی را برای دانشجویان ایجاد می کند تا به برخی از اساسی ترین سوالات در مورد زندگی انسان، از ظهور گونه های انسان تا قرن بیستم پاسخ دهند. این برنامه به صورت تمام وقت است و تحصیل در آن 36 ماه طول می کشد. مهلت ارسال درخواست و زمان آغاز برنامه به صورت زیر می باشد:

آغاز برنامه مهلت ارسال درخواست
سپتامبر 2022 قبل از ژانویه 2022 برای دانشجویان ملی
قبل از ژوئن 2022 برای دانشجویان بین المللی
قبل از ژوئن 2022 برای دانشجویان اتحادیه اروپا/ منطقه اقتصادی اروپا

تحصیل در این برنامه در محل دانشگاه انجام می شود. زبان برنامه انگلیسی است و نمرات زبان قابل قبول برای ورود به آن عبارتند از:

نمرات زبان قابل قبول برای ورود به رشته باستان شناسی در دانشگاه لیورپول

هزینه تحصیل دانشجویان بین المللی در این برنامه 22500€ (یورو) در سال است. هزینه های زندگی در لیورپول نیز 650€ تا 1210€ (یورو) در ماه می باشد. برخی از دروس برنامه عبارتند از:

 • عمل باستان شناسی
 • امپراتوری ها و شهروندان: مدیترانه کلاسیک و خاور نزدیک
 • استفاده از فرهنگ بصری
 • خاستگاه انسانیت

بهترین فرصت های کارشناسی ارشد رشته باستان شناسی در انگلستان

در جدول زیر چند فرصت عالی برای تحصیل در انگلستان در مقطع کارشناسی ارشد در رشته باستان شناسی را معرفی می کنیم:

رشته دانشگاه شهریه بر حسب یورو در سال طول دوره نوع برنامه
زیست-باستان شناسی دانشگاه بورنموث 16948€ 1 سال پاره وقت/ تمام وقت
باستان شناسی ابنیه دانشگاه یورک 21857€ 1 سال پاره وقت/ تمام وقت
باستان شناسی دانشگاه لیورپول 21915€ 1 سال پاره وقت/ تمام وقت
باستان شناسی تاریخی دانشگاه یورک 21857€ 1 سال پاره وقت/ تمام وقت
باستان شناسی میدانی دانشگاه یورک 21857€ 1 سال پاره وقت/ تمام وقت
باستان شناسی دیجیتال دانشگاه یورک 21857€ 1 سال پاره وقت/ تمام وقت
باستان شناسی دانشگاه اکستر 23377€ 1 سال پاره وقت/ تمام وقت

در بخش های فرعی زیر سه مورد از برنامه های فوق را معرفی می کنیم.

کارشناسی ارشد رشته باستان شناسی تاریخی در دانشگاه یورک انگلستان

برنامه کارشناسی ارشد باستان شناسی تاریخی دانشگاه یورک به بررسی ظهور دنیای مدرن، از پایان قرون وسطی تا قرون بیست و یکم می پردازد. این برنامه به صورت زیر است:

نوع برنامه مدت زمان تحصیل
تمام وقت 12 ماه
پاره وقت 24 ماه

مهلت ارسال درخواست و زمان آغاز برنامه به صورت زیر است:

آغاز برنامه مهلت ارسال درخواست
سپتامبر 2022 در هر زمان می توان درخواست ارائه کرد

زبان آموزش برنامه انگلیسی است و نمرات زبان قابل قبول برای ورود به آن عبارتند از:

نمرات زبان قابل قبول برای ورود به کارشناسی ارشد رشته باستان شناسی در دانشگاه یورک انگلستان

تحصیل در این برنامه در محل دانشگاه انجام می شود. برخی از دروس برنامه عبارتند از:

 • تفسیر بناهای تاریخی
 • باستان شناسی استخوان های انسان
 • آثار باستانی حاصل از حفاری

هزینه تحصیل دانشجویان بین المللی در این برنامه 21857€ (یورو) در سال است. دانش و مهارت هایی که دانشجویان در این برنامه کسب می کنند، بینشی بی نظیر از گذشته و حال ارائه می دهد.

کارشناسی ارشد رشته باستان شناسی میدانی در دانشگاه یورک انگلستان

برنامه کارشناسی ارشد باستان شناسی میدانی دانشگاه یورک، ترکیبی عالی از تئوری و عمل را به دانشجویان ارائه می دهد که برای پاسخگویی به تقاضا برای آموزش حرفه ای در بریتانیا و سراسر جهان طراحی شده است. این برنامه به صورت تمام وقت 12 ماه و به صورت پاره وقت 24 ماه طول می کشد. زمان آغاز برنامه سپتامبر 2022 است و ارائه درخواست جهت اخذ پذیرش در هر زمانی ممکن است. زبان آموزش برنامه انگلیسی است و نمرات زبان قابل قبول برای ورود به آن عبارتند از:

نمرات زبان برای کارشناسی ارشد رشته باستان شناسی میدانی در دانشگاه یورک انگلستان

تحصیل در این برنامه در محل دانشگاه انجام می شود. برخی از دروس برنامه عبارتند از:

 • تحلیل، تفسیر و انتشار داده های باستان شناسی میدانی
 • تحلیل و تجسم
 • طراحی و تمرین باستان شناسی تجربی
 • آثار باستانی حاصل از حفاری

هزینه تحصیل در این برنامه 21857€ (یورو) در سال است.

کارشناسی ارشد رشته باستان شناسی در دانشگاه اکستر انگلستان

در طول برنامه کارشناسی ارشد باستان شناسی در دانشگاه اکستر، دانشجویان با روش ها و مسائل اصلی در باستان شناسی معاصر آشنا خواهند شد. البته تحصیل در مقطع دکتری تنها گزینه در دسترس آن ها نیست، بلکه آن ها با طیف کاملی از مهارت هایی فارغ التحصیل خواهند شد که آن ها را در بازار کار رقابتی می سازند. جدول زیر جزئیات این برنامه را نشان می دهد:

آیتم شرح
نوع برنامه تمام وقت/ پاره وقت
مدت زمان تحصیل 12 ماه
24 ماه
زمان آغاز برنامه سپتامبر 2022
مهلت ارسال درخواست در هر زمان می توان درخواست ارائه نمود
زبان آموزش انگلیسی
محل تحصیل دانشگاه

نمرات زبان قابل قبول برای ورود به این برنامه عبارتند از:

نمرات زبان قابل قبول برای ورود به رشته باستان شناسی در دانشگاه اکستر انگلستان

هزینه تحصیل دانشجویان بین المللی در این برنامه 23377€ (یورو) در سال است. هزینه های زندگی در اکستر که دانشگاه اکستر در آن واقع است نیز 759€ تا 1271€ (یورو) در ماه است. برخی از دروس برنامه عبارتند از:

 • طراحی تحقیق در باستان شناسی
 • مطالعه میدانی
 • مهارت های حرفه ای در باستان شناسی
 • پروژه پیشرفته

وضعیت حقوق باستان شناسان در انگلستان

فردی که به عنوان باستان شناس در انگلستان کار می کند معمولاً ماهانه حدود 7040GBP (پوند انگلیس) حقوق دریافت می کند. حقوق باستان شناسان در این کشور بین 3240GBP (کم ترین) تا 11200GBP (بیش ترین) (پوند انگلیس) در ماه متغیر است. نمودار زیر وضعیت حقوق سالانه باستان شناسان در انگلستان را نشان می دهد:

حقوق سالانه باستان شناسان در انگلستان

چنان چه علاقه مند به تحصیل در رشته باستان شناسی در انگلستان هستید، پیشنهاد می کنیم جهت کسب اطلاعات بیش تر در این زمینه و نیز شرایط کار ضمن تحصیل در انگلستان با کارشناسان باتجربه و مجرب ما در موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت تماس بگیرید.

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.