مهاجرت تحصیلی مجارستان

رشته مهندسی شیمی در مجارستان

رشته مهندسی شیمی در مجارستان

تحصیل در رشته مهندسی شیمی در مجارستان رایگان نیست، اما در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی بسیار مقرون به صرفه است. اگرچه این کشور از نظر تحصیلات بین المللی به اندازه سایر کشورهای اروپایی شناخته شده نیست، اما در مجارستان دانشجویان می توانند در مقاطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد با کیفیت بالا تحصیل کنند. خبر خوب این که با داشتن مجوز اقامت، آن ها می توانند در حین تحصیل در این کشور کار کنند. کارشناسان موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت مقاله حاضر را جهت راهنمایی علاقه مندان به تحصیل در رشته مهندسی شیمی در مجارستان تهیه نموده اند.

بهترین دانشگاه ها برای رشته مهندسی شیمی در مجارستان

مطبق گزارش وب سایت معتبر usnews، بهترین دانشگاه های مجارستان برای رشته مهندسی شیمی بر اساس آوازه و تحقیقات آن ها در این رشته عبارتند از:

دانشگاه امتیاز موضوعی (از 100) امتیاز جهانی (از 100) رتبه موضوعی رتبه جهانی
دانشگاه فناوری و اقتصاد بوداپست (BME) 39.4 35.3 523 1020
دانشگاه اتوش لورند 38.5 53.5 543 414
دانشگاه سزگد 34.3 43.7 649 726
دانشگاه دبرسن 33.1 45.2 681 672

وب سایت edurank نیز 7 دانشگاه را به عنوان بهترین دانشگاه ها برای تحصیل در رشته مهندسی شیمی در مجارستان معرفی کرده است. این دانشگاه ها بر اساس عملکرد پژوهشی آن ها در زمینه مهندسی شیمی رتبه بندی شده اند.

دانشگاه رتبه در یونان رتبه در اروپا رتبه در جهان
دانشگاه سزگد 1 105 422
دانشگاه فناوری و اقتصاد بوداپست (BME) 2 160 556
دانشگاه اتوش لورند 3 248 828
دانشگاه پانونیا 4 313 1072
دانشگاه سملویس 5 389 1442
دانشگاه میسکولچ 6 411 1544
دانشگاه دبرسن 7 422 1587

بهترین دانشگاه ها برای رشته مهندسی شیمی در مجارستان

بهترین فرصت های کارشناسی رشته مهندسی شیمی در مجارستان

در جدول زیر چند فرصت عالی برای تحصیل در مجارستان در مقطع کارشناسی در رشته مهندسی شیمی را معرفی می کنیم:

رشته دانشگاه شهریه بر حسب یورو در سال طول دوره نوع برنامه
مهندسی شیمی دانشگاه دبرسن 5155€ 3 ½ سال تمام وقت
مهندسی شیمی دانشگاه فناوری و اقتصاد بوداپست (BME) 6400€ 3 ½ سال تمام وقت
مهندسی بیوشیمی دانشگاه دبرسن 5155€ 3 ½ سال تمام وقت

در بخش های فرعی زیر دو مورد از برنامه های فوق را معرفی می کنیم.

کارشناسی رشته مهندسی شیمی در دانشگاه دبرسن مجارستان

هدف برنامه کارشناسی مهندسی شیمی در دانشگاه دبرسن تربیت متخصصانی است که دارای دانش پایه و مهارت های فنی هستند که شامل علوم طبیعی، اجتماعی و مهندسی شیمی می باشد. این برنامه به صورت تمام وقت است و تحصیل در آن 42 ماه به طول می انجامد. مهلت ارسال درخواست جهت اخذ پذیرش این برنامه و زمان آغاز برنامه به صورت زیر است:

مهلت ارسال درخواست آغاز برنامه
قبل از ژوئن 2022 سپتامبر 2022

زبان آموزش برنامه انگلیسی است و نمره زبان قابل قبول برای ورود به آن عبارت است از:

نمره زبان قابل قبول برای ورود به رشته مهندسی شیمی در دانشگاه دبرسن مجارستان

تحصیل در این برنامه در محل دانشگاه انجام می شود. برخی از دروس برنامه عبارتند از:

 • تحلیل کیفی و کمّی
 • کنترل فرآیندها
 • مکانیک برای مهندسان شیمی
 • عملیات واحد
 • روش های تحلیل ابزاری

هزینه تحصیل دانشجویان بین المللی در این برنامه 5155€ (یورو) در سال است. هزینه های زندگی در دبسرن نیز که دانشگاه دبرسن در آن واقع است 131024€ تا 194967€ (یورو) در ماه است.

کارشناسی رشته مهندسی شیمی در BME مجارستان

برنامه کارشناسی مهندسی شیمی در دانشگاه فناوری و اقتصاد بوداپست (BME)، مهارت ها و دانش مناسبی را در زمینه شیمی، مهندسی شیمی و علوم اقتصادی ارائه می دهد. این برنامه تمام وقت است و 42 ماه به طول می انجامد. مهلت ارسال درخواست و زمان آغاز برنامه به صورت زیر است:

مهلت ارسال درخواست آغاز برنامه
قبل از دسامبر 2021 فوریه 2022
قبل از ژوئن 2022 سپتامبر 2022

زبان آموزش برنامه انگلیسی است و نمرات زبان قابل قبول برای ورود به آن عبارتند از:

نمرات زبان قابل قبول برای ورود به کارشناسی رشته مهندسی شیمی در BME مجارستان

تحصیل در این برنامه در محل دانشگاه انجام می شود. برخی از دروس برنامه عبارتند از: شیمی، عملیات واحد، کنترل فرآیندها، ریاضیات و فیزیک. هزینه تحصیل دانشجویان بین المللی در این برنامه 6400€ (یورو) در سال است. هزینه های زندگی در بوداپست – پایتخت و یکی از بهترین شهرهای مجارستان برای تحصیل – که دانشگاه فناوری و اقتصاد بوداپست در آن واقع است نیز 172338€ تا 268251€ (یورو) در ماه است.

بهترین فرصت های کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی در مجارستان

در جدول زیر چند فرصت عالی برای تحصیل در مجارستان در مقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی را معرفی می کنیم:

رشته دانشگاه شهریه بر حسب یورو در سال طول دوره نوع برنامه
مهندسی شیمی دانشگاه فناوری و اقتصاد بوداپست (BME) 7000€ 2 سال تمام وقت
مهندسی شیمی دانشگاه دبرسن 6443€ 2 سال تمام وقت
مهندسی شیمی دانشگاه پانونیا 6800€ 2 سال تمام وقت

در بخش های فرعی زیر برنامه های فوق را معرفی می کنیم.

کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی در دانشگاه پانونیای مجارستان

برنامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی در دانشگاه پانونیا برای ارائه دانشی کامل به دانشجویان در مورد تمام جنبه های مهندسی شیمی طراحی شده است. جدول زیر جزئیات این برنامه را نمایش می دهد:

نوع برنامه مدت زمان تحصیل مهلت ارسال درخواست آغاز برنامه زبان آموزش محل تحصیل
تمام وقت 24 ماه مشخص نشده است سپتامبر 2022 انگلیسی پردیس دانشگاه

نمرات زبان قابل قبول برای ورود به این برنامه عبارتند از:

نمرات زبان قابل قبول برای ورود به رشته مهندسی شیمی در دانشگاه پانونیای مجارستان

هزینه تحصیل دانشجویان بین المللی در این برنامه 6800€ (یورو) در سال است. هزینه های زندگی در وزپرم که دانشگاه پانونیا در آن قرار دارد نیز 110000€ تا 160000€ (یورو) در ماه است.

کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی در دانشگاه دبرسن مجارستان

هدف برنامه کارشناسی ارشد دانشگاه دبرسن، بهبود تامین متخصصان مهندسی و جلوگیری از مهاجرت افراد دارای مدرک BSc است. این برنامه به صورت تمام وقت است و تحصیل در آن در محل دانشگاه انجام می گیرد. برخی از دروس برنامه عبارتند از:

 • اقتصاد خرد پیشرفته
 • مدیریت
 • ارتباطات مهندسی
 • انفورماتیک مهندسی
 • صنایع شیمیایی
 • فناوری های صنعتی
 • فرآیندهای حمل و نقل
 • فیزیک مهندسی
 • مدیریت محیط زیست

مهلت ارسال درخواست و زمان آغاز برنامه به صورت زیر است:

آغاز برنامه مهلت ارسال درخواست
سپتامبر 2022 قبل از ژوئن 2022

تحصیل در این برنامه در محل دانشگاه انجام می شود. زبان آموزش انگلیسی است و نمره زبان مورد قبول برای ورود به آن عبارت است از:

نمره زبان مورد قبول برای ورود به رشته مهندسی شیمی در دانشگاه دبرسن مجارستان

هزینه تحصیل دانشجویان بین المللی در این برنامه 6443€ (یورو) در سال می باشد.

کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی در BME مجارستان

هدف دانشکده فناوری شیمی و بیوتکنولوژی دانشگاه فناوری و اقتصاد بوداپست (BME) این است که دانشجویانش دانش نظری عمیقی در ریاضیات، فیزیک و شیمی کسب کنند. همچنین هدف BME این است که دانشجویان آن در طول تحصیل تمام انواع وظایفی را که مهندسان شیمی در کارهای عملی روزمره خود با آن مواجه می شوند را تجربه کنند. جدول زیر جزئیات این برنامه را نشان می دهد:

نوع برنامه مدت زمان تحصیل زبان آموزشی محل تحصیل
تمام وقت 24 ماه انگلیسی پردیس دانشگاه

نمرات زبان قابل قبول برای ورود به این برنامه عبارتند از:

نمرات زبان قابل قبول برای ورود به رشته مهندسی شیمی در BME مجارستان

مهلت ارسال درخواست و زمان آغاز برنامه به صورت زیر است:

مهلت ارسال درخواست آغاز برنامه
قبل از دسامبر 2021 فوریه 2022
قبل از ژوئن 2022 سپتامبر 2022

برخی از دروس این برنامه عبارتند از:

 • سنتزهای آلی صنعتی
 • داروسازی صنعتی
 • فناوری پلیمر
 • فناوری نساجی

هزینه تحصیل در این برنامه 7000€ (یورو) در سال است.

وضعیت درآمد متخصصان رشته مهندسی شیمی در مجارستان

فردی که به عنوان مهندس شیمی در مجارستان کار می کند معمولاً ماهانه حدود 457000HUF (فورینت مجارستان) حقوق دریافت می کند. حقوق مهندسان شیمی در این کشور اروپایی بین 210000HUF (کم ترین) تا 727000HUF (بیش ترین) (فورینت مجارستان) در ماه متغیر است. نمودار زیر وضعیت حقوق سالانه مهندسان شیمی در مجارستان را نمایش می دهد:

حقوق سالانه مهندسان شیمی در مجارستان

چنان چه علاقه مند به تحصیل در رشته مهندسی شیمی در مجارستان هستید پیشنهاد می کنیم جهت کسب اطلاعات بیش تر در این زمینه و نیز هزینه تحصیل در مجارستان با کارشناسان باتجربه و مجرب ما در موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت تماس بگیرید.

امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
Enter Captcha Here :