صفحه اصلی » سوالات مهاجرت
سفیران سروش سعادت

سوالات مهاجرت


چگونه می‌شود ویزای کار برای امارت گرفت 5. مارس 2019


چگونه می‌شود ویزای کار برای امارت گرفت 5. مارس 2019


آیا می‌شود ویزای کار در امارت گرفت 5. مارس 2019


پناهندگی آلمان 5. مارس 2019


آگر با ویزاى توریستى به یکى از کشورهاى شینگن سفر کنیم و بعد از ورود درخاست پناهندگى کنیم آیا دیپورت میشویم به کشور مبدا ؟ واگر آن فرد زیر هجده سال باشد و پدرش اقامت همان کشور را داشته باشد ؟ 5. مارس 2019


Page 1 of 3 1 2 3
سوالات مهاجرت
4 (80%) 4 votes
سفیران سروش سعادت