مهاجرت به کشور نروژ

مهاجرت قاچاقی به نروژ

مهاجرت قاچاقی به کشور نروژ

به دنبال سوالات و ابهامات برخی متقاضیان بر آن شدیم تا در مورد مهاجرت قاچاقی به نروژ اطلاعات لمس شده ای از شرایط نامطلوب این مسیر بازگو نمائیم. از سال 2019 به بعد شرایط مهاجرت پناهندگی در اروپا با تغییراتی همراه بود.

آیا پناهندگی راهی خوب جهت مهاجرت میباشد؟

مطمئن ترین راه مهاجرت چیست؟ آیا معایب مهاجرت قاچاقی را میشناسید؟

پناهندگی اجتماعی چیست؟ پناهندگی سیاسی چیست؟

راه های قانونی بسیار زیادی برای مهاجرت به کشور نروژ وجود دارد اما با اینجال افرادی زیادی از طریق مهاجرت قاچاقی به نروژ درخواست پناهندگی به این دولت را می­ نمایند. مشاورین موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت به هیچ عنوان مهاجرت از این طریق را به شما پیشنهاد نمی ­نماید و توصیه این مجموعه به دوستان استفاده از راه های قانونی مهاجرت به کشور نروژ می­ باشد.

این کشور از جمله ثروتمندترین کشورهای جهان است که اکثر شهروندان این کشور علاقمند به چند فرزندی هستند. سیستم آمورشی بسیار باکیفیت، خدمات بهداشتی و درمانی مناسب، آزادی سیاسی و مذهبی و رهایی از فشارهای اقتصادی نیز جمله مزایای زندگی در کشور نروژ می ­باشد. این کشور بدلیل عوامل جذب کننده ای که دارد باعث شده است تا افراد از کشورهایی که دارای محرومیت هایی همچون عدم امکان تحصیل، سطح پایین رفاهی، فقر و دستمزدهای پایین به این کشور مهاجرت نمایند.

راه های اقامت نروژ

از طرق مختلف میتوان به اقامت دائم نروژ رسید که در زیر بازگو میکنیم.

 • مهاجرت به نروژ از طریق تحصیل
 • مهاجرت به نروژ از طریق کار
 • مهاجرت به نروژ از طریق سرمایه گذاری
 • مهاجرت به نروژ از طریق پناهندگی
 • مهاجرت به نروژ از طریق ازدواج

در حال حاضر بیشترین راه مهاجرت به نروژ از طریق تحصیل میباشد. شاید دلیل آن رایگان بودن تحصیل میباشد.

شرایط مهاجرت قاچاقی به نروژ

منظور از مهاجرت غیر قانونی و یا قاچاقی به نروژ در واقع همان درخواست پناهندگی افراد به دیگر کشورها می ­باشد. طبق قوانین مهاجرتی که در میان کشورهای عضو معاهده شنگن وجود دارد، افراد پس از ورود به اولین کشور اروپایی باید درخواست پناهندگی خویش را بنماید. در صورتیکه فرد پس از ورود به اولین کشور اروپایی اثر انگشت و مشخصات هویتی خود را به کشور منظوره ارائه نماید و پس از آن درخواست پناهندگی به دیگر کشورهای اروپایی را بنماید، پس از بررسی پرونده پناهندگی فرد به اولین کشوری که وارد گردیده است بازگردانده خواهد شد.

قابل ذکر است که اکثراً اولین ورود افراد به کشورهای ایتالیا و یونان است. در صورتیکه افراد مشخصات هویتی شان در این کشور به ثبت برسد دیگر اجازه درخواست پناهندگی به دیگر کشورهای اروپایی را نخواهد داشت. علاوه بر مطالب فوق تمامی کشورهای اروپایی در برابر افرادی که از طریق راههای قاچاقی خود را به این کشورها رسانیده اند بسیار سخت گیرانه عمل می­نمایند. این کشورها پس از بررسی و ارزیابی پرونده پناهندگان که ممکن است چندین ماه بطول انجامد ممکن است باز هم با درخواست های پناهندگی افراد موافقت ننموده و آنها را به کشور مبدأ شان بازگردانند.

مهاجرت از طریق پناهندگی به نروژ 2019

فرآیند پذیرش پناهندگان در کشور نروژ به سه طریق انجام می­ گردد:

 1. پناهندگی عادی
 2. پناهندگی فوری
 3. پناهندگی اضطراری

در پذیرش درخواست پناهندگی به صورت عادی بررسی و ارزیابی پرونده پناهندگان و مصاحبه با وی به مدت 12 ماه از زمان درخواست تا نتیجه درخواست ممکن است طول بکشد. در پذیرش بصورت فوری درخواست پناهندگی افراد در مدت زمان 6 الی 10 هفته مدارک پناهندگی افراد توسط اداره مهاجرت بررسی و ارزیابی می­گردد و نتیجه درخواست به فرد اطلاع داده خواهد شد.

اما در پذیرش اضطراری پرونده و مدارک درخواست افراد در مدت زمان 7 روز بررسی و نتیجه گیری می­گردد. دولت نروژ کمپ هایی را برای نگهداری از پناهندگان در این کشور ایجاد نموده است که افراد با توجه به سن، جنسیت، سلامت جسمانی و برخی دیگر عوامل در کمپ های جداگانه ای اسکان داده می­ شوند. طبق کنوانسیون ژنو در امور پناهندگان دولت نروژ نیز حقوق پناهندگان را به رسمیت شناخته است و به آنان خدمات رسانی می ­نماید. پیشنهاد ما به تمامی دوستان عزیز اینست برای آگاهی از تمامی راه های قانونی مهاجرت به کشور نروژ با ما ارتباط بگیرید.

روند بررسی درخواست پناهجویان در نروژ

افرادی که با مهاجرت قاچاقی به نروژ وارد این کشور می­ شوند در ابتدای ورود باید خود را به پلیس مهاجرت این کشور معرفی نمایند. پلیس مهاجرت مشخصات وی را ثبت نموده و از وی می­خواهد فرم درخواست پناهندگی به نروژ را تکمیل نماید. پس از انجام مراحل فوق اداره مهاجرت زمانی را برای مصاحبه با پناهجو مقرر خواهد نمود. پناهجو می ­بایست در زمان مشخص شده جهت مصاحبه حضور یابد. پس از مصاحبه پناهجو و بررسی تمامی مدارک وی نیتیجه درخواست پناهندگی به پناهجو اعلام خواهد شد.

در صورتیکه با درخواست پناهندگی پناهجو موافقت شود، به وی اقامت سه ساله نروژ اعطا می­ گردد. پس از آن پناهجو می­تواند در کلاس های آموزش زبان نروژی حضور یافته و به یادگیری زبان نروژی بپردازد. همچنین فرد می ­باید با تاریخ و جغرافیای کشور نروژ نیز اطلاعات لازم را کسب نماید. پس از گذشت 7 سال زندگی در کشور نروژ پناهندگان می ­توانند درخواست اخذ تابعیت نروژ را بنمایند. پناهجویان پس از اخذ قبولی خود در این کشور می­ توانند درخواست الحاق خانواده خود را به نروژ نموده و با ارائه مدارکی که نشان دهنده همسر وی و فرزندان وی هستند می­ توانند برای آنها نیز اقامت نروژ را اخذ نمایند.

مهاجرت قاچاقی به نروژ

کمپ های پناهندگی در مهاجرت قاچاقی به نروژ

همانطور که بیان نمودیم پناهندگان در بدو ورود خود به نروژ ابتدا در کمپ های پناهندگان انتقال داده می ­شوند. در این کمپ ها معمولاً افرادی که از لحاط قومی و اجتماعی در یک سطح هستند با یکدیگر زندگی می­نمایند. پناهندگان در این کمپ ها از خدمات درمانی، بهداشتی برخوردارند. همچنین در این کمپ ها برای پناهجویان کلاس هایی جهت یادگیری مهارت زبان نروژی، خدمات آموزشی آکادمیک، کلاس های یادگیری مهارت های کاری جهت کار در نروژ قرار داده شده است. کمپ های کشور نروژ بسیار بهتر از کشورهای دیگر اروپا میباشد.

هزینه زندگی در نروژ در زمان پناهندگی

دولت نروژ نیز طبق برنامه حمایتی کنوانسیون ژنو در امور پناهندگان ماهانه هزینه هایی را جهت هزینه های زندگی پناهجویان به آنان پرداخت می­ نماید. ارزش این کمک هزینه های بطور میانگین 60.000 تا 70.000 € یورو در سال می ­باشد. هزینه زندگی در نروژ بالا میباشد و به همان میزان نیز درآمد در این کشور خوب میباشد. شانس موفقیت پرونده های پناهندگی در یک سال اخیر در نروژ زیر 50 % بوده است.

دریافت اقامت دائم از طریق مهاجرت قاچاقی به نروژ

افرادی که با مهاجرت قاچاقی به نروژ توانسته اند اقامت موقت این کشور را اخذ نمایند، می­ توانند پس از مدت 3 سال زندگی در این کشور جهت اخذ اقامت دائم این کشور درخواست نمایند. دولت نروژ نیز به پناهندگانی که در برنامه مهاجرتی زیر موفق عمل نموده باشند اقامت دائم این کشور را اعطا خواهد نمود:

 • تحصیل در نروژ و سپری نمودن برنامه یادگیری زبان نروژی که بمدت 550 ساعت است.
 • سپری نمودن 50 ساعت مطالعات اجتماعی و فرهنگی در نروژ

ناگفته نماند در صورتیکه افراد نیازمند به تعداد ساعت های بیشتری برای یادگیری زبان نروژی هستن با درخواست از شهرداری این کشور می­توانند تعداد ساعات کلاس های زبان خود را به 2400 ساعت افزایش دهند. مشاورین و وکلای مجرب موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت مفتخر به راهنمایی و پاسخگویی به تمامی سوالات عزیزان در زمینه مهاجرت قاچاقی به نروژ می ­باشند.

26 دیدگاه برای “مهاجرت قاچاقی به نروژ

 1. محسن اعلایی گفت:

  سلام و خسته نباشید . من و همسرم قصد پناهندگی در نوروژ رو داریم میخواستم بدونم از چه راهی میتونم خودمو به این کشور برسونم. اگر از ایتالیا به اوروپا ورود کنم و در فرودگاه از مون اثر انگشت بگیرن . بعد از ورود به نوروژ ایا این اثر انگشت برای سازمان مهاجرت مهم هست یا اینکه من نباید در کشوری قبل از نوروژ در خواست پناهندگی بدم؟؟؟

  1. ف.فرجی گفت:

   سلام و عرض ادب پیشنهاد موسسه حقوقی ما این هست که از راه های قانونی مانند تحصیل، کار با هزینه های پایین و بدون مدرک زبان اقدام کنید و چون همسرتون هم کنارتون هستند بهتره جان و مال خودتونو به خطر نیندازید شما به راحتی می توانید از راه های قانونی وارد کشور نروژ شوید برای اطلاعات بیشتر با شماره های موسسه تماس بگیرید

 2. سهیل گفت:

  درود ، سوال داشتم ، شخصی از ترکیه با پاسپورت جعلی با هواپیما به نروژ رفته و اعلام پناهندگی کرده ، پس از چند ماه به یکباره سر از ایتالیا درآورده و اقامت ایتالیا گرفته الان حدود دو سال و اندی هست ، چنین چیزی ممکن هست ؟ سپاس

  1. ف.فرجی گفت:

   سلام و عرض ادب خدمت شما متاسفانه اطلاعاتی در مورد پناهندگی موسسه حقوقی ما نداره

 3. محمد گفت:

  سلام من 37سالمه شمامیگیدتحصیل باسن وسال من نمیشه بعدش هزینه همه راهها گران تمام میشه پناهندگی بهتره

  1. ف.فرجی گفت:

   سلام و عرض ادب خدمت شما خیر دوست عزیز پناهندگی اصلا به صلاح نیست

 4. سعیده گفت:

  باسلام من و همسرم۳۸سالمونه من زیست خوندم وهمسرم کشاورزی وزبانمون در حد متوسط ودانشگاهیست و۱پسر ۹ساله داریم آیا اگر به روش تحصیلی وارد نروژ شویم وبعد درخواست پناهندگی بدهیم امکانش است یا خیر واگر برای سرمایه گذاری چقدر سرمایه میخواهد ؟

  1. ف.فرجی گفت:

   سلام و عرض ادب خدمت شما خیر سن شما برای نروژ بالاست میتونید برای سوئد اقدام کنید شرایطتون بهتره هست

 5. Amin گفت:

  سلام من 21 سالمه و هنوز خدمت نرفتم دانشجو ی شیمی هستم میتونم ویزای تحصیل بگیرم؟ اگر بخوام غیر قانونی برم میتونم ب نتیجه ای برسم؟

  1. ف.فرجی گفت:

   سلام و عرض ادب خدمت شما غیر قانونی رفتن ک اصلا به نتیجه نمیرسید ولی برای مقطع کارشناسی ارشد با آیلتس ۶.۵ اقدام کنید

 6. حسین گفت:

  سلام من ۲۲ سالمه دانشجوی حسابداری هستم
  کارم برق خودرو هست
  بدون پایان خدمت
  شرایطم همراهیم میکنه برا پناهندگی؟

  1. ف.فرجی گفت:

   سلام عرض ادب خدمت شما پناهندگی اصلا راه مناسبی برای مهاجرت نیست از راه های قانونی مثل تحصیل سرمایه گذاری و کار اقدام کنید

   1. مرجان گفت:

    میخوام کمکم کنید که بتونم از پرونده پزشکی و اجتماعی خودم استفاده کنم برای اقامت،

    1. ف.فرجی گفت:

     سلام و عرض ادب خدمت شما برای چه نوع مهاجرتی؟

 7. مرجان گفت:

  سلام ،من پرونده اجتماعی و پزشکی دارم برای درخواست پناهندگی،میخواستم خواهش کنم بهم بگید جطور پرونده ام و برای مطالعه و درخواست پناهندگی باید به نروژ برسونم؟

  1. ف.فرجی گفت:

   سلام و عرض ادب خدمت شما نروژ پناهنده نمیپذره و حتما حتما از راه قانونی اقدام نمایید ممنونم

 8. فروغ گفت:

  سلام من 26 سالمه و مدرک کارشناسی معماری دارم ولی مدرک زبان ندارم کشوری رو برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی پیشنهاد می کنید که نیاز به مدرک زبان نداشته باشه یا دوره زبانش داخل خود دانشگاه در بدو ورود باشه

  1. فروغ گفت:

   سلام من 26 سالمه و مدرک کارشناسی معماری دارم ولی مدرک زبان ندارم کشوری رو برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشدپیشنهاد می کنید که نیاز به مدرک زبان نداشته باشه یا دوره زبانش داخل خود دانشگاه در بدو ورود باشه

   1. ف.فرجی گفت:

    سلام و عرض ادب خدمت شما یکی از شرایط اصلی داشتن مدرک زبان هست مگر اینکه برای مجارستان و یا سوئد اقدام کنید

  2. ف.فرجی گفت:

   سلام و عرض ادب خدمت شما یکی از شرایط اصلی داشتن مدرک زبان هست مگر اینکه برای مجارستان و یا سوئد اقدام کنید

 9. جواد گفت:

  سلام من ۳۴ سالمه میخام در کشور نروژ پناهندگی بگیرم ،فوق لیسانی ریاضی هم دارم،با هواپیما با تور میام نروژ بعد دیگه بر نمیگردم ،بعدش میرم قسمت اداره مهاجرین برای مصاحبه آیا قبول میشم؟؟؟لطف میکنید جوابمو بدین پول زیادی هم ندارم که بخام قانونی بیام،باتشکر

  1. ف.فرجی گفت:

   سلام و عرض ادب خدمت شما به دلایل عواقب خطرناک پناهندگی اصلا بهتون آفر داده نمیشه و از راه قانونی برید نروژ مانند ویزای تحصیلی

 10. احمد گفت:

  سلام من 35 سال سن دارم و تخصص بنده صافکاری هست و راننده پایه یک هستم بنظر شما چگونه و به کدام کشور میتوانم در خواست پناهندگی و یا اقامت بدهم. ممنون میشوم اگر مرا راهنمایی بفرمایید. باسپاس از لطف شما

  1. ف.فرجی گفت:

   سلام و عرض ادب خدمت شما به علت شرایط اسفناکی که برای پناهنده و پناهندگی وجود دارد به شما پیشنهاد میکنیم از طریق راه قانونی اقدام کنید به همین منظور ویزای جستجوی کار قطر و عمان برای شما فوق العاده است برای اطلاعات بیشتر با شماره های موسسه تماس بگیرید

 11. Zanko گفت:

  سلام ،من ۱۶سالمه،در رشته الکترو تکنیک مشغول تحصیل هستم ،از چه راهی باید ب نروژ بروم

  1. ف.فرجی گفت:

   سلام و عرض ادب خدمت شما برای مقاطع تحصیلی دانشگاه میتونید اقدام کنید اما با توجه به سنتون می تونید برای انگلیس کانادا مجارستان اقدام کنید با موسسه تماس بگیرید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *