مهاجرت کاری دانمارک

ویزای مهاجرت کاری(گرین کارت) دانمارک

ویزای مهاجرت کاری دانمارک

در مقاله رو به رو به اخذ ویزای مهاجرت کاری(گرین کارت) دانمارک که یکی از طرق مهاجرت به این کشور محسوب می شود و مزایای زیادی دارد، پرداخته شده است. در مقاله ویزای مهاجرت کاری(گرین کارت) دانمارک به مواردی از جمله امتیازات لازم جهت اخذ ویزای کاری، نحوه امتیاز دهی در ویزای کاری دانمارک و اعتبار و شرایط تمدید ویزای مهاجرت کاری(گرین کارت) دانمارک می پردازیم.

آیا همچنان دانمارک گرین کارت صادر میکند؟

در سال 2019 چند نفر موفق به اخذ گرین کارت دانمارک شدند؟

متقاضیانی که قصد اخذ ویزای کاری کشور دانمارک را دارند باید شرایط زیر احراز نمایند:

 • اثبات تمکن مالی برای 1 سال زندگی در دانمارک
 • متقاضی و همراهانش تا زمان تحت پوشش قرار گرفتن بیمه سلامت ملی دانمارک، باید بیمه کامل سلامتی گردند.
 • در صورت اعطای مجوز اقامت متقاضی در سال اول ملزم به داشتن درآمد 50,000 کرونی می باشد.
 • این درآمد از سوی آژانس های بین المللی دانمارک چک می گردد. در صورت عدم کسب این میزان ابطال مجوز اقامت امکان پذیر می باشد.

نکته حائز اهمیت این است که متقاضیانی که 5 سال گذشته با این کارت در کشور دانمارک اقامت داشته اند، امکان دریافت مجوز اقامت با کارت سبز جدید را ندارند.

سیستم امتیازبندی ویزای مهاجرت کاری(گرین کارت) دانمارک 2019

متقاضیان برای اخذ ویزای مهاجرت کاری(گرین کارت) دانمارک در سال 2019 باید حداقل 100 امتیاز کسب نمایند. امتیازات قابل دستیابی برای ویزای مهاجرت کاری(گرین کارت) دانمارک از سه موارد زیر حاصل می شود:

 • مدرک تحصیلی
 • مهارت زبانی
 • انطباق پذیری

امتیاز سطح تحصیلات در ویزای مهاجرت کاری(گرین کارت) دانمارک

نحوه امتیاز دهی به مدارک تحصیلی جهت اخذ ویزای مهاجرت کاری(گرین کارت) دانمارک به شرح زیر می باشد:

مدرک تحصیلی امتیاز
مدرک کارشناسی با مدت زمان متوسط 30
مدرک کارشناسی + مدرک کارشناسی ارشد 1 ساله 50
مدرک کارشناسی ارشد 60
مدرک دکترا 80

اگر تحصیلات متقاضی تایید گردد و در آن زمینه در دانمارک کمبود باشد، 30 امتیاز منظور می گردد. مشاغلی که در آن کمبود وجود دارد در لیست مثبت قید شده است. با مطالعه مقاله فهرست مشاغل مورد نیاز دانمارک از این لیست مطلع گردید. متقاضیان در صورت تحصیل در دانشگاه های موجود در رنکینگ THES-QS قادر به کسب امتیازات دیگری می باشند. امتیازات تحصیل در این دانشگاه های به صورت زیر می باشد:

رده دانشگاه های برتر امتیاز
100 دانشگاه برتر 20
200 دانشگاه برتر 15
400 دانشگاه برتر 10

نهایت امتیازات قابل دستیابی مربوط به تحصیلات 130 امتیاز می باشد.

امتیاز مهارت های زبان در ویزای مهاجرت کاری(گرین کارت) دانمارک

متقاضیان جهت اثبات سطح دانش زبانی خود باید در آزمون رسمی در یکی از زبان های زیر شرکت نمایند. این زبان ها عبارتند از:

 • دانمارکی
 • سوئدی
 • نروژی
 • انگلیسی
 • آلمانی

آزمون هایی معتبر هستند که متقاضی کمتر از 2 سال پیش از تقاضا در آن پذیرفته شده باشند. با دیدگاه داشتن دانش زبانی واحد و مادر، متقاضی قادر به کسب امتیاز نخواهد بود. متقاضی باید مدرک قبولی در آزمون را ارائه نماید. متقاضی برای زبان های دانمارکی، نروژی و سوئدی باید در آزمون دانمارکی پذیرفته شده باشد و یا به عنوان زبان دوم معادل های سوئدی و نروژی را آموخته باشد.

سطح زبانی امتیاز
سطح 1 (یا معادل سوئدی یا دانمارکی) 5
سطح 2 (یا معادل سوئدی یا دانمارکی) 10
سطح 3 (یا معادل سوئدی یا دانمارکی) 20
Studieprøven (یا معادل سوئدی یا دانمارکی) 40

متقاضیان باید در آزمون زبان انگلیسی و آلمانی هم با سطح زبان دانمارکی شرکت نمایند.

سطح زبانی امتیاز
آزمون زبان انگلیسی/آلمانی هم ارز سطح 3 دانمارکی 40
آزمون انگلیسی/آلمانی هم ارز مطالعه دانمارکی به عنوان زبان دوم 20

متقاضیان تنها برای دانش زبانی یکی از زبان های انگلیسی و آلمانی امتیاز کسب می نمایند نه هردو. همچنین بین زبان های سوئدی و انگلیسی یا دانمارکی و آلمانی امتیاز اعطا می گردد. حداکثر امتیاز قابل دستیابی از سطح زبانی 40 می باشد.

امتیازات تطبیق پذیری در ویزای مهاجرت کاری(گرین کارت) دانمارک

در زمینه تطبیق پذیری 15 امتیاز در نهایت قابل کسب می باشد و این امتیازات از موارد زیر قابل دستیابی است:

کار یـا تـحصیلات امتیاز
اتمام حداقل 1 سال مطالعه در تحصیلات تکمیلی در یک کشور EU/EEA یا سوئیس 5
اتمام حداقل 3 سال مطالعه در تحصیلات تکمیلی در یک کشور EU/EEA یا سوئیس 10
حداقل 1 سال کامل (12ماه متوالی) اقامت قانونی یا کار در یک کشور EU/EEA یا سوئیس 5
حداقل 2 سال متوالی اقامت قانونی و کار در یک کشور EU/EEA یا سوئیس 10

ویزای مهاجرت کاری(گرین کارت) دانمارک

مدت اعتبار طرح کارت سبز (گرین کارت) دانمارک در سال 2019

متقاضیان قادر به اخذ کارت سبز فرصت اقامت با اعتبار 2 سال را دارند. این کارت پیش از انقضاء باید تمدید گردد. برای تمدید هر دوره قابلیت تمدید تا 3 سال وجود دارد. شرایط تمدید به شرح زیر می باشد:

 • داشتن درآمد معین و حداقلی تعیین شده
 • اخذ حقوق متوسط یک فارغ التحصیل کارسناسی ارشد

در صورتی که متقاضی بعد از انقضاء کارت درخواست تمدید نماید احتمال رد شدن تقاضا زیاد می باشد. در واقع اصلا تقاضا پردازش نمی گردد مگر ثابت گردد علت تاخیر به متقاضی مربوط نبوده است. چنانچه تقاضای متقاضی رد گردد، باید دانمارک را ترک نموده و مجدد از کشور خودش برای اخذ اقامت اقدام نماید. در این شرایط به این صورت فرض می شود که متقاضی برای اولین بار تقاضای اخذ اقامت دانمارک را می نماید.

درخواست همراهی اعضای خانواده (ویزای همراه دانمارک)

متقاضی در صورت اخذ ویزای مهاجرت کاری(گرین کارت) دانمارک قادر به همراه بردن خانواده خود است. البته این همراهی مستلزم داشتن شرایط خاصی می باشد. در صورتی که متقاضی شرایط را احراز نماید، امکان به همراه بردن خانواده خود را دارد. این الزامات تا حدودی به شرح زیر می باشد:

 • متقاضی شاغل و در استخدام باشد.
 • در زمان ارائه تقاضای همراهی خانواده، یک سال زمان از استخدام گذشته باشد.
 • متقاضی باید 1 ماه حقوق اخذ نموده باشد.
 • مبلغ حقوق ماهیانه در صورت همراهی همسر باید حداقل 10,480 کرون باشد.
 • این مبلغ در صوت همراهی همسر و فرزندان متقاضی باید حداقل 14,426 کرون باشد.

اگر یکی از خانواده کمک هزینه دولتی از طریق فعالیت های سیاسی اخذ نماید اقامت افراد لغو می گردد. بطور کلی شرایط اقدام برای اخذ ویزای مهاجرت کاری(گرین کارت) دانمارک ذکر گردید. به جهت آگاهی از شرایط کاری دانمارک مقاله مهاجرت کاری به دانمارک را مطالعه نمایید. همچنین برای کاریابی در این کشور از طریق موسسات کاریابی به موسسات کاریابی در دانمارک مراجعه نمایید. اگر اقداماز این طریق برای شما دشوار بود راه های دیگر را امتحان نمایید. این طرق مختلف در مقاله بهترین راههای اخذ اقامت و مهاجرت به دانمارک معرفی شده است. همچنین موسسه سفیران سروش سعادت نیز با آگاهی از شرایط شما راه مناسب را به شما پیشنهاد می نماید.

شما با مهاجرت تحصیلی به دانمارک مسیر به مراتب راحت تری را جهت اخذ اقامت این کشور دریافت خواهید کرد. با توجه به پیچیدگی های مسیرهای مهاجرتی، داشتن همراهی آگاه از مسیر بسیار حائز اهمیت می باشد. مشاورین موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت در این مسیر به شما رهنمودهای لازم را ارئه می نمایند. بطور قطع تماس و اخذ راهنمایی از موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت کمک بزرگی برای شما خواهد بود.

9 دیدگاه برای “ویزای مهاجرت کاری(گرین کارت) دانمارک

 1. هزاره گفت:

  با سلام
  با دریافت گرین کارت دانمارک میتوان برای دریافت اقامت دائم این کشور اقدام نمود؟

 2. عادل گفت:

  مذسی از سایت خوبتون. لطفا اگر امکانش هست برای تایین وقت مشاوره حضوری و روند گرفتن وقت از موسسه تون راهنماییم کنید

 3. mani گفت:

  با سلام و تشکر ازمقاله های خوبتون
  من مهندس شیمی با سن 30 سال و سابقه کاری پایین هستم ایا من شانسی برای ویزای مهاجرت کاری(گرین کارت) دانمارک دارم؟
  ممنون

 4. امیرحسین گفت:

  با سلام
  مقاله و مطالب مفیدی بود.

 5. ارشاد گفت:

  در مرود نوع ویزای کار این کشور شرایط الان سخت شده و جاب آفر می خواد ، چه کشورهایی رو تو اروپا پیشنهاد می کنید؟

 6. شجاعی گفت:

  با سلام
  ویزای مهاجرت کاری دانمارک، آیا فقط برای گروه های فنی هست یا خیر

 7. امیر عباس گفت:

  بابت مطالب خوب و سایت به روزتون تشکر می کنم

 8. سمانه گفت:

  خانواده ای سه نفره هستند زن و مرد و یه فرزند دختر چهار ساله هر دو فوق دیپلم ، یکی حسابداری بدون سابقه کار و دیگری معماری با هشت سال سابقه کار، برای کشور سوئد یا دانمارک آیا شانسی برای مهاجرت کاری دارند و اگر دارند با چه نمره ایتلس؟ ممنون

  1. ف.فرجی گفت:

   سلام و عرض ادب خدمت شما بله هر دو کشور میتونند اقدام کنند و ویزای همراه هم دارد فقط باید شرایط تمکن مالی و مدارک شما بررسی شود برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *