مهاجرت به کشور اسلواکی

پناهندگی در اسلواکی

پناهندگی در اسلواکی راهی غیرقانونی در خصوص مهاجرت به این کشور اروپایی است که متاسفانه افراد زیادی بدان اقدام می کنند. آیا پناهندگی راهیست ارزان؟ شانس موفقیت در پناهندگی اسلواکی چقدر است؟

پناهنده و پناهجو به اشخاصی گفته می شود که طبق قوانین کنواسیون حقوق پناهندگی و شهروندی و ترس از آزار و اذیت نژادی، قومی و ملیتی توانایی بدست آوردن پناهنگاهی امن در کشور مبدا را ندارد و به دلیل ترس از دست دادن جان ترجیح میدهد به سمت کشوری دیگری روی آورد و کشور خود را ترک کند. یکی از اصلی ترین قوانینی که در باب پروسه های پناهندگی حائز اهیمت است مفاد پیمان دوبلین است، که طبق این قانون اولین کشور اتحادیه اروپا که شخص پناهنده یا پناهجو به آن وارد میشود مسئولیت رسیدگی پرونده را به عهده دارد.

پروسه های پناهندگی به دلیل عدم آگاهی کافی مورد توجه درصد کمی از متقاضیان قرار گرفته است. اما یکی از اصلی ترین مواردی که در باب پروسه های مهاجرت و اخذ اقامت و تابعیت حائز اهمیت می باشد، بررسی بهترین طرق است. زیرا انتخاب طرقی مناسب در بهرمندی از خدمات شهروندی در هر کشور مورد اهمیت می باشد.

بهترین کشور برای پناهندگی

در سالیان اخیر اکثر کشورهای دنیا در روش پناهندگی پرونده های درخواستی را با جواب ردی مواجه کرده اند. که اخیر کشوری که این اقدام را در دستور کار گذاشت هلند بود.

کشورهایی که پناهنده میپذیرند و درصد موفقیت در انها بیشتر است را در زیر نام میبریم:

 • آلمان
 • اتریش
 • انگلستان
 • کانادا
 • امریکا
 • هلند
 • سوئد

در حال حاضر بهترین خدمات پناهندگی را کشور انگلستان میدهد. گرچه رسیدن به انگلستان کاریست بسیار سخت.

اسلواکی و پناهندگی

جمهوری اسلواکی از جمله کشورهای اتحادیه اروپا و شنگن می باشند که در ژانویه 2009 به اتحادیه یورو پیوست. شهر براتیسلاوا با جمعیتی بالغ بر 314 هزار نفر پایتخت این کشور میباشد. اقتصاد در اسلواکی از کشور آلمان در خصوص تولید و صادرات قطعات خودرو و قطعات الکترونیکی نشات می گیرد.

اسلواکی (به طور رسمی جمهوری اسلواکی) از زمان آغاز بحران پناهندگان در اوایل سال 2015 سیاست های مهاجرتی محدود و تبعیض آمیز را دنبال کرده است، حتی اگر کشور همسایگان اروپایی تقریبا همان فشار را نداشته باشد. در دسامبر 2015، این کشور در دادگاه عدالت اتحادیه اروپا علیه طرح پیشنهادی جابجایی خود، که طبق آن 802 پناهجو را پذیرفت، مدعی شد که این سهمیه ها در هر کشوری “غیرمنتظره و از لحاظ فنی غیرممکن است.

متقاضیانی که قصد پناهندگی در کشور اسلواکی را دارند می بایست این را بدانند که در ابتدای ورود به این کشور توسط دولت و اداره مهاجرت اسلواکی مورد بازرسی کامل قرار می گیرد. این بازرسی تحت عنوان بازرسی اولیه شناخته شده می باشد که اشخاص می بایست دلیل پناهنده شدن را مطرح نمایند. پس از بازرسی اولیه، اشخاص توسط پلیس در مکان و ایستگاه های دولتی اسلواکی تحت کنترل قرار میگیرند.

پس از بازرسی وکنترل اشخاص می بایست پرونده ای دال بر پناهندگی در اسلواکی تشکیل دهند و دلیل مهاجرت را به صورت کتبی و با ارائه مدارکی به اطلاع پلیس و اداره مهاجرت برسانند. پس از این مراحل کیس شخص متقاضی به صورت کامل مورد بررسی قرار خواهد گرفت و شخص درخواست دهنده با تائید اولیه به کمپ های تعیین شده در خصوص پناهندگی درکشور اسلواکی هدایت خواهند شد.

انواع پناهندگی

در حالت عرف و عوام دو نوع پناهندگی شناسایی شده است که در زیر مطرح میکنیم.

غالب ایرانیان در موضوع پناهندگی بحث تغییر دین را مطرح میکنند و به بهانه ی تغییر دین دست به اقدام پناهندگی میزنند که این اقدامی است نکوهیده و قابل تامل.

 1. پناهندگی اجتماعی
 2. پناهندگی سیاسی

ناگفته های پناهندگی

ناگفته نماند که اشخاصی که درخواست پناهندگی را می دهند می بایست در تمامی طول دوره زندگی در کمپ آماده مصاحبه ها و حضور در دادگاه های پناهندگی در را داشته باشند. یکی دیگر از اهم موارد در خصوص پروسه پناهندگی، این است که شخص پناهجو باید قوانین دوبلین در خصوص را کاملا رعایت کرده باشد و مدرکی دال بر حضور در اتحادیه اروپا نداشته باشد.

پروسه های پناهندگی دراسلواکی می بایست بر اساس گزارشی توسط شخص متقاضی آغاز گردد.

در ابتدای امر به محض ورود متقاضی از نقاط مرزی شخص متقاضی را مورد بازرسی قرار میدهند.

بعد از بازرسی های اولیه توسط پلیس محل اقامت پناهجو بر اساس گزارش ارائه شده به پلیس تعیین می گردد.

هزینه های پرداختی به پناهنده:

هزینه بابت اسکان به صورت ماهیانه 250 یورو
هزینه بابت خورد و خوراک ماهیانه 150 یورو
هزینه اموزشی و درمانی ماهیتنه 100 یورو
هزینه بابت حمل و نقل ماهیانه 150 یورو

هزینه زندگی در اسلواکی ماهیانه 750 € یورو برآورد شده است.

درخواست پناهندگی اسلواکی

از الزام مواردی که در باب پروسه های پناهندگی در اسلواکی حائز اهمیت است ارائه درخواست پناهندگی در خاک کشور اسلواکی می باشد. وقتی که متقاضیانی که از راه هوایی وارد قلمرو این کشورمی شوند و نتوانند مسیر را مشخص نمایند، اداره پلیس ترانزیت فرودگاهی بین الملل به شخص کمک میکند. طبق روال قانونی پس از ثبت مشخصات با ارائه مدارک و تطبیق هویت، اثر انگشت متقاضی در فرم رسمی وزارت جمهوری اسلواکی به عنوان درخواست پناهندگی ارائه می گردد.

یکی از دلایلی که گرفتن مدارک از شخص متقاضی، اثبات سوء پیشینه و اعتماد سازی است.

بازرسی شخص متقاضی از طریق نیروهای پلیس ICER انجام می پذیرد.

اشخاص پس از سپری کردن مراحل می بایست پذیرش لازمه را برای محل اقامت دریافت نماید و در صورتی که موانعی در این باب ایجاد گردد، پلیس موظف به ارائه سند هویتی معتبر برای محل سکونت است.

مصاحبه پناهندگی درکشور اسلواکی

کارمندان وزارت می بایست به منظور روشن سازی و اطمینان مصاحبه ای با شخص پناهجو انجام دهد که این مصاحبه در محل تعیین شده توسط وزارت کشور جمهوری اسلواکی انجام می شود. این مصاحبه با حضور نماینده قانونی و سرپرست قانونی شخص انجام می پذیرد. مدت زمان این مصاحبه چند دقیقه است که ممکن است به دفعات تکرار گردد. موارد قابل ذکر درمصاحبه بدین صورت است که کارمند مصاحبه کنند می بایست تمامی تعهدات دولت را در روند پناهندگی اعلام نماید. اسلواکی کشوری کوچک و تاریخی در قلب اروپا.

از جمله وظایفی که در پروسه های مصاحبه حائز اهمیت است توجه به سن وبلوغ روانی شخص درخواست کننده است.

مدارک لازم جهت اقدام این طریق عبارت است از:

 • مدارک هویتی
 • مدارک شخصی
 • مدارک سفری
 • مدارک مالی
 • مدارک مستند ارائه کننده ی قانع کننده دادگاه

آمار پناهندگان در اسلواکی

پروسه پناهندگی از راه های غیرقانونی است که به دلیل عدم اطلاعات و آگاهی مورد توجه افراد قرار گرفته است.

اخذ پناهندگی در اسلواکی بدین صورت می باشد که در صورتی که مدارک جعلی در این خصوص ارائه شده باشد و دولت و کشور از این اخبار آگاهی یابد، درخواست را رد می کند. در صورتی که تمامی مدارک به صورت کامل ارائه گردد و پروسه به صورت کامل پیش رود، درخواست پناهندگی مورد پذیرش واقع می گردد.

آخرین اخبار ارائه شده 2019 در باب پناهندگی در اسلواکی بدین صورت می باشد که میزان 52% درحال حاضر از این درخواست ها را به ثبت رسانده اند. طی آمار و اخباری که در خصوص پناهندگی در سال 2017 ذکر شده است این کشور میزان 47 پناهجو بازداشت شده داشت. که این آمار و ارقام بیانگر این موضوع میباشد که درخواست های پناهندگی اکثرا با ردی و یا بازداشتی مواجه می باشد.

پروسه های پناهندگی توسط افراد سودجو صورت می گیرد که هیچ تضمینی در خصوص امنیت شخص متقاضی در خصوص رسیدن به کشور مبدا وجود ندارد. توصیه موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت در باب پناهندگی در اسلواکی این می باشد که قبل از قدم نهادن در این راه شرایط راه های قانونی مهاجرت به اسلواکی مانند تحصیل در اسلواکی یا کار در اسلواکی را نیز مورد بررسی قرار دهید.

Related Posts

12 دیدگاه برای “پناهندگی در اسلواکی

 1. v!da گفت:

  با سلام و احترام آیا کسی که با ویزای شنگن قانونی به اروپا آمده باشد میتواند درخواست پناهندگی در اسلواکی،بدهد؟

 2. علی قاسمی گفت:

  سلام
  چطور میتونم قانونی یا با پناهندگی به کشور کانادا ورود کنم؟ 26 ساله هستم، لیسانس مهندسی معماری دارم

 3. Arezoo گفت:

  سلام. تشکر از مقاله خوبتون.
  می خواستم بپرسم که موسسه سفیران سروش سعادت چه راهی را به جای پناهندگی برای مهاجرت به اسلواکی معرفی می نماید؟
  با تشکر.

 4. همایون باقرنیا گفت:

  من پناهندگی رو به هیچ وجه پیشنهاد نمیکنم

 5. سحر گفت:

  سلام
  لطفا در مورد ویزای ثبت شرکت اسلواکی توضیح بدید.
  ممنون از مطالب به روز تون

 6. لیدا بهرامی گفت:

  با سلام و سپاس بابت اطلاعات مفیدتون در این سایت

 7. ناصر زارعی گفت:

  با سلام
  میخواستم بدونم اگر من درخواست پناهندگی بدم و مراحل تشکیل پرونده ام شروع بشه کی میتونم خونواده ام رو به خودم الحاق کنک؟

 8. یعقوب میرزایی گفت:

  سلام فکر میکنم پناهندگی انتخاب مناسبی برا مهاجرت نباشه چه برسه به اینکه کشور اسلواکی هم باشه

 9. amir abbas گفت:

  بابت مطلب مفیدتون در مورد پناهندگی در اسلواکی تشکر میکنم میخواستم اگه امکانش هست در مورد پناهندگی در کشور سوئیس هم مطلب بذارید.

 10. پرویز سوری لند گفت:

  سلام بعد از چه مدت پناهندگی در اسلواکی منجر به اقامت دائم می شود ؟ پونه رفته اسلواکی پناهنده شده

 11. مهراد گفت:

  این کشور مردم خودش رو به زور اداره می کنه و اقتصاد خیلی مطلوبی نداره چطوری میشه اصلا تو این کشور پناهنده شد!

 12. asal گفت:

  بنظرم پناهندگی در اسلواکی اصلا گزینه ی خوبی نیست … کشورهای خیلی بهتری برای این امر وجود داره …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *