کشور چک یکی از کشورهای حوزه شنگن می باشد و افراد با مهاجرت به جمهوری چک، این کشور زیبای اروپایی می توانند اقامت این کشور و اتحادیه اروپا را بدست آورند. شما به عنوان یک شهروند خارجی با 5 سال زندگی در جمهوری چک با یک اقامت بلند مدت قانونی میتوانید اقامت دائم این کشور را بدست بیاورید، راه های متفاوتی می تواند ملزم به اقامت بلند مدت شما در چک باشد، شما می توانید در این کشور کار کنید و یا با سرمایه گذاری به اقامت برسید، همچنین یکی از انواع ویزا که در این سالها از سوی اتباع ایرانی برای مهاجرت به جمهوری چک استفاده شده است ویزای تحصیلی می باشد. بر اساس آمار در کشور چک بیشترین جمعیت مهاجرین را، مهاجرین کشورهای بلوک شرق اروپا تشکیل داده اند.