در ابتدای این مطلب جهت مهاجرت به دومنیکا مناسب دیدیم توضیحی در مورد این کشور ارائه دهیم، چرا که برخی افراد آن را با جمهوری دومنیکن یکسان فرض می کنند. کشور دومینیکا در جزایر بادگیر بین دریای کارائیب و اقیانوس اطلس شمالی و در بین کشورهای پورتوریکو و ترینیداد و توباگو قرار دارد. در برنامه های مهاجرتی افراد صرفا با روش سرمایه گذاری و انتقال سرمایه خود، در میان روش های مهاجرت به دومنیکا به دنبال پاسپورت این کشور هستند و تمایل زیادی به زندگی در این کشور ندارند، یعنی صرفا می خواهند از اعتبار پاسپورت این کشور استفاده نمایند.