مهاجرت به لیختن اشتاین برای اتباع حوزه اتحادیه اروپا کار بسیار آسانی است و چیزی حدود 89 مجوز اقامت برای اتباع این کشورها وجود دارد. یکی از پر طرفدارترین راه های مهاجرت به لیختن اشتاین ،مهاجرت تحصیلی است. دریافت ویزای کار نیز برای نیروی کار حاضر به کار در لیختن اشتاین روش مناسبی است. برای افرادی که با اتباع کشور لیختن اشتاین ازدواج می کنند، امکان ورود به این کشور فراهم می شود. سرمایه گذاری در لیختن اشتاین برای کارآفرینان یا کسانی که قصد سرمایه گذاری در این کشور را دارند، مسیر مطمئنی محسوب می شود که قوانین در آن حرف اول را میزند.