مهاجرت به آرژانتین در هزاره های قبل از میلاد با ورود فرهنگ هایی از آسیا به آمریكا از طریق برینگیا آغاز شد و امروزه این امر به شدت رونق گرفته است. با ورود اسپانیایی ها، ساکنان قلمرو آرژانتین تقریباً 300000 نفر از تمدن ها، فرهنگ ها و قبایل مختلف بودند که پس از فتح اسپانیا تعداد زیادی از مهاجران از سراسر جهان وارد این کشور شدند. آرژانتین یکی از پیشرفته ترین کشورها در آمریکای جنوبی و عضو G-20 است. اخذ ویزا برای مهاجرت به این کشور، حتی با آماده بودن مدارک و تمامی شرایط لازم می تواند یک روند طولانی باشد و اغلب اوقات به مصاحبه حضوری در اداره مهاجرت در پایتخت این کشور (بوینوس آیرس) نیاز خواهید داشت.