بیشترین درخواست و پذیرش مهاجر را در میان کشورهای حوزه شنگن کشور آلمان داراست و مهاجرت به کشور آلمان به یکی از پرطرفدارترین موضوعات تبدیل شده است. این کشور با شرایط اقتصادی مطلوبی که داراست همواره یکی از بهترین کشورهای دنیا با صنعتی قوی شناخته می شود. در چند سال اخیر کشور آلمان برای رشد جمعیتش رو به جذب مهاجر آورده است. در میان برنامه های مختلف جهت مهاجرت به کشور آلمان ،ویزای تحصیلی به جهت امکان تحصیل رایگان برای ایرانیان و ویزای کار به دلیل نیاز به نیروی کار متخصص مخصوصا در بخش های پزشکی و مهندسی بیشترین تقاضا را دارند.