تقریباً 34 میلیون مهاجر قانونی در ایالات متحده زندگی می کنند که بسیاری از آن ها پس از مهاجرت به کشور آمریکا و دریافت اقامت دائم قانونی، به کار می پردازند (Green Card)، در حالی که برخی دیگر مانند دانشجویان و کارگران درخواست ویزاهای موقت را دارند. علاوه بر این ها، تقریباً یک میلیون مهاجر غیر مجاز نیز موقتا اجازه زندگی و کار در ایالات متحده را دارند. دولت ترامپ پیشنهادی را اعلام کرده است که از این پس در مهاجرت به کشور آمریکا ،کارت های سبز را به مهاجران واجد شرایط مربوط به آموزش، سن و توانایی انگلیسی زبان می دهد بنابراین صدور دسته بندی کارت های سبز با کاهش روبرو است.