تقریباً 34 میلیون مهاجر قانونی در ایالات متحده زندگی می کنند که بسیاری از آن ها پس از مهاجرت به کشور آمریکا و دریافت اقامت دائم قانونی، به کار می پردازند (Green Card)، در حالی که برخی دیگر مانند دانشجویان و کارگران درخواست ویزاهای موقت را دارند. علاوه بر این ها، تقریباً 1 میلیون مهاجر غیر مجاز نیز موقتا اجازه زندگی و کار در ایالات متحده را دارند. دولت ترامپ پیشنهادی را اعلام کرده است که از این پس در مهاجرت به کشور آمریکا ،کارت های سبز را به مهاجران واجد شرایط مربوط به آموزش، سن و توانایی انگلیسی زبان می دهد بنابراین صدور دسته بندی کارت های سبز با کاهش روبرو است.

مقایسه لوکزامبورگ و آمریکا برای زندگی

مقایسه لوکزامبورگ و آمریکا برای زندگی

با توجه به اینکه شباهت ها و تفاوت های سکونت در کشورهای مختلف جهان، نقش بسیار تعیین کننده ای از میزان رضایت افراد از کیفیت زندگی خواهد د...

ادامه مطلب