پایتخت کشور اتریش، وین است که از لحاظ کیفیت زندگی در رده بهترین شهرهای جهان قرار گرفته است. اتریش اقتصاد پر رونقی را در کنار سطح بالایی از زندگی داراست. سیستم های مدارس و زیرساخت های بهداشتی آمریکا در سراسر جهان به خوبی شناخته شده است و اینها از عواملی است که بازار مهاجرت به کشور اتریش را گرم نگه می دارد. این کشور در مرکز رفت و آمد اروپا بین شرق و غرب در امتداد مسیر تجاری Danubian و بین شمال و جنوب از طریق گذرگاه های آلپ واقع شده است. این کشور از طرق مختلف چه مسافرتی و چه انواع مهاجرت های بلند مدت (کاری، تحصیلی، سرمایه گذاری و غیره)، پذیرای مهاجران از سراسر جهان است.