مردمان مهمان نواز، آب و هوای مطلوب و هزینه مناسب برای زندگی از جمله دلایلی هستند که مهاجران زیادی را برای مهاجرت به کشور ارمنستان ترغیب می کند. از لحاظ ایمنی و امنیت اجتماعی، ارمنستان یکی از امن ترین کشورهای جهان با میزان جرم پایین محسوب می شود و سرشار از اماکن تاریخی و میراث فرهنگی است که در سراسر کشور پراکنده هستند که خصوصاً برای گردشگران بسیار جذاب است. معمولا ویزاهای ارمنستان، حداکثر 120 روزه با امکان تمدید 60 روزه صادر می شود و فرزندان زیر 18 سال خارجیان نیز ممکن است بتوانند همراه والدین یا هر نماینده قانونی دیگری وارد ارمنستان شوند. برای اطلاع از بهترین روش جهت مهاجرت به کشور ارمنستان از تمامی راه های ورود به این کشور اطلاعات کسب نمایید.