رفتار دوستانه افراد بومی، حمل و نقل عالی، مواد غذایی ارگانیک، هوای تمیز و … از جمله دلایلی است که مهاجران برای مهاجرت به کشور اروگوئه در نظر دارند. اگر تسط به زبان اسپانیایی نداشته باشید در این کشور دچار مشکل می شوید زیرا در این کشور كسی به زبان انگلیسی صحبت نمی كند. این کشور حدود 3.5 میلیون نفر جمعیت دارد که بزرگترین شهرهای آن مونته ویدئو، سالتو و كویداد دو لا كاستا می باشد. برای درخواست ویزا جهت مهاجرت به کشور اروگوئه باید کلیه اسناد خارجی از کشور مبدأ به زبان اسپانیایی ارسال شود و ممکن است از برخی متقاضیان مصاحبه ایی کوتاه نیز گرفته شود.