استرالیا ششمین کشور بزرگ از نظر مساحت است که از غرب با اقیانوس هند و از شرق با اقیانوس آرام جنوبی هم مرز است. دریای تاسمان در جنوب شرقی آن قرار دارد و آن را از نیوزیلند جدا می کند. مهاجرت به کشور استرالیا و زندگی در آن بر پایه شهرنشینی است و بیشتر جمعیت آن در سواحل شرقی و جنوب شرقی متمرکز است. پرجمعیت ترین ایالت ها ویکتوریا و نیو ساوت ولز هستند. مهاجرت به کشور استرالیا رو به افزایش است که در سال 2018، 68063 نفر با ویزای دائمی و 192940 نفر دیگر با ویزای موقت به استرالیا وارد شدند که تعداد مهاجران جذب شده در هر ایالت و قلمرو استرالیا نیز متفاوت است.

استرالیا سرزمین مهاجران است و بیش از یک چهارم جمعیت آن در خارج از کشور متولد شده اند. مهاجران تنوع را به ارمغان می آورند و اقتصاد را غنی می کنند. با این حال، برای مهاجران اقامت استرالیا می تواند یک تجربه چالش برانگیز باشد، از یافتن شغل گرفته تا سیستم پیچیده ویزای استرالیا. درک حقوق و نیازهای مهاجران مهم است. راه های مختلفی برای مهاجرت به استرالیا وجود دارد، از جمله مهاجرت نیروی کار ماهر، مهاجرت از طریق حمایت اعضای خانواده، تحصیل و حتی ازدواج و پناهندگی. مهاجرت نیروی کار ماهر یک گزینه محبوب برای کسانی است که مهارت ها و شرایط خاصی دارند، در حالی که حمایت مالی خانواده برای شهروندان استرالیایی و ساکنان دائمی برای حمایت از بستگانشان در دسترس است. برنامه های پناهندگی و بشردوستانه پناهگاه امنی برای کسانی است که از آزار و اذیت یا خطرات فرار می کنند. همچنین اخذ پذیرش از دانشگاهی در استرالیا می تواند مسیر ورود شما به استرالیا را باز کند. توجه داشته باشید مهاجرت به استرالیا می تواند یک فرآیند پیچیده باشد، اما با پشتیبانی و منابع مناسب، می توانید آن را محقق کنید.