جمعیت افرادی که به طور قانونی به اسلواکی مهاجرت کرده اند از سال 2004 تا سال 2018 شش برابر شده است. در حال حاضر 2.22% جمعیت اسلواکی را افراد خارجی دارای اقامت قانونی تشکیل می دهند. نرخ بیکاری در این کشور 6.6% می باشد که در سال های اخیر روند نزولی را طی می کند. برای ورود به کشور اسلواکی شما باید ویزای کاری، تحصیلی، سرمایه گذاری و غیره را اخذ کنید. برای اخذ ویزاهای مختلف این کشور جهت مهاجرت به کشور اسلواکی فرد باید به سفارت اسلواکی در کشور خود مراجعه کند و فرم متناسب با ویزای خود را تکمیل نماید. متقاضیانی که جهت تحصیل به کشور اسلواکی ورود می نمایند باید به زبان این کشور مسلط بوده و تمکن مالی کافی را در حساب داشته باشد. اخذ ویزای کار اسلواکی نیز نیازمند پیشنهاد شغلی از کارفرمای اسلواکی می باشد که دشواری های خود را داراست.