اگر به کیفیت زندگی فکر می کنید مهاجرت به کشور اسپانیا بسیار لذت بخش است چرا که شرایط آب و هوایی، فرهنگ جذاب و مناظر متنوع نمی تواند خالی از لطف باشد؛ پس کاملاً قابل درک است که این کشور یکی از مقصدهای برتر برای شهروندان سراسر جهان باشد. شما می توانید جهت اقامت کوتاه مدت برای ویزای 90 روزه و برای اقامت بلند مدت درخواست ویزاهای بلندمدت تایپ D را مطرح کنید. یکی از مهمترین دلایل ازدیاد درخواست ویزا برای مهاجرت به کشور اسپانیا این است که در بیشتر موارد می توانید که همزمان با دریافت مجوز اقامت خود، اقامت موقت را نیز برای خانواده خود دریافت کنید.