بریتانیا از مناطقی تحت فرمان حکومت مرکزی تشکیل شده است که مهم ترین آن ها اسکاتلند است و افراد زیادی درخواست مهاجرت به کشور اسکاتلند را مطرح می کنند. از لحاظ وسعت، منطقه اسکاتلند در مرتبه بعد از کشور انگلستان و از همین بعد، در مقایسه با میزان جمعیت از منطقه ولز (ایرلند شمالی) بزرگتر و پرجمعیت تر است. اسکاتلند در بحث استقبال از مهاجرین دارای شهرت خوبی است. نوع ویزای مورد نیاز شما برای مهاجرت به کشور اسکاتلند به چندین عامل بستگی دارد که باید با توجه به هدفتان ویزای مناسب خود را انتخاب کنید و قبل از سفر به اسکاتلند، حتما مدارك خود را ارسال كنید، زیرا در صورت نداشتن مدارك مورد نیاز، از ورود اشخاص خودداری می شود.