کشور اندونزی از لحاظ وسعت، چهارمین کشور وسیع جهان محسوب می شود و سال هاست که بسیاری از افراد برای مهاجرت به کشور اندونزی اقدام می کنند. کشور اندونزی از جزایر متعددی تشکیل شده و با قرار گرفتن در بین دو اقیانوس آرام و هند، همچون مسیر ارتباطی عمل می کند. سطح امنیت در اندونزی نسبت به کشورهای اروپایی پایین تر است و نرخ جرم در این کشورها نیز بالاست که افرادی که قصد ورود به اندونزی را دارند باید این مسئله را در نظر بگیرند. آب و هوای اندونزی بسیار متعادل و خوب است و همین امر باعث تقویت صنعت گردشگری و جذب سرمایه گذاری های خارجی شده است. برای مهاجرت به کشور اندونزی می توان از طریق ویزای تحصیلی، ویزای کاری و یا ویزای سرمایه گذاری اقدام کرد.