انگلستان کشوری است که با نگاه به هر گوشه ای از آن می توان تاریخ غنی و هزار ساله آن را مشاهده کرد. با قدم زدن در خیابان های این کشور و عبور از کنار قلعه ها و  کلیساهای مذهبی گویی شما نیز در آن برهه تاریخی حضور داشته اید و تمامی حال و هوای آن دوران را درک می کنید. موقعیت مکانی فوق العاده انگلستان به همراه 24 فرودگاه فعال، جابجایی از انگلستان را تسهیل کرده است و مهاجرت به کشور انگلستان را هدف قرار داده است. راه های مختلفی برای مهاجرت به انگلستان وجود دارند که عبارتند از تحصیل، کار، سرمایه گذاری و ثبت شرکت، تولد و ازدواج.