امروزه مهاجرت به کشور اوکراین با پتانسیل های اقتصادی رو به رشد و با وجود احتمال عضویت در اتحادیه اروپا، مقصد مطلوبی برای بسیاری از افراد محسوب می شود. موقعیت مکانی استراتژیک اوکراین و قرارگیری در قلب اروپای شرقی در همسایگی روسیه، رفت و آمد به دیگر کشورهای اروپایی را تسهیل می کند. جمعیت این کشور نزدیک به 48 میلیون نفر می باشد و دارای آب و هوای معتدل قاره ای می باشد. مهاجرت به کشور اوکراین از طریق ویزای کاری، تحصیل، سرمایه گذاری و ثبت شرکت، ازدواج و غیره ممکن می باشد و متقاضیان می توانند با توجه به شرایط خود بهترین راه ورود به این کشور را انتخاب نمایند.