کشور ایرلند با قرار گرفتن در قسمت شمال غربی اروپا، به 2 بخش شمالی و جنوبی تقسیم می شود. در مهاجرت به کشور ایرلند ،اقتصاد در حوزه تولید برق و تجهیزات برقی و صادرات محصولات حیوانی بسیار قوی عمل می کند. زبان های رایج در این کشور نیز انگلیسی و ایرلندی هستند و پایتخت این کشور شهر دوبلین است که دارای قدمت تاریخی بلند مدتی است. این کشور به نیروی کار فعال و متخصص شدیدا نیاز دارد و به نسبت سال های گذشته 35% افزایش نرخ مهاجرپذیری داشته است. سن بازنشستگی در این کشور 70 سال است. برای مهاجرت به کشور ایرلند می توان از راه های ویزای تحصیلی، ویزای کاری، سرمایه گذاری، اخذ اقامت از طریق ازدواج و تولد اقدام کرد.