روند مهاجرت به کشور بلغارستان پس از رهایی از حاکمیت عثمانی و احیای دولت بلغارستان در سال 1878 آغاز شد. اولین موج مهاجران، عمدتا از اروپای مرکزی و شرقی بود. بلغارستان به عنوان یکی از جوانترین کشورهای عضو اتحادیه اروپا دارای فرهنگ غنی و متنوع، آب و هوای معتدل و موقعیت مکانی ایده آل در جنوب شرقی اروپا است. از راه های پر مخاطب در این خلال برای مهاجرت به کشور بلغارستان میتوان راه تحصیل، کاری و سرمایه گذاری را مثال زد. از مزیت های کشور بلغارستان نیز می توان به مسیر سریع برای شهروندی در طی دو سال، سرمایه گذاری تایید شده توسط دولت و دسترسی آسان به بانک های مرکزی و کمترین نرخ مالیات و محیط تجارت آزاد در اتحادیه اروپا را عنوان کرد.