مهاجرت به کشور بلژیک در دو دهه گذشته بسیار افزایش یافته و مورد استقبال فراوانی قرار گرفته است. هر ساله حدود 150000 نفر به کشور بلژیک ورود می کنند و تقریبا 25% ساکنان بلژیک اتباع خارجی هستند. بلژیک یکی از کشورهای اتحادیه اروپا و شنگن می باشد در نتیجه میتوان با ویزای بلژیک به تمامی کشورهای اتحادیه اروپا و شنگن بدون گذرنامه به راحتی سفر کرد. کشور اتریش در اتحادیه اروپا به عنوان قطب اصلی فعالیت های سیاسی و اقتصادی شهرت دارد. پروسه های ورود به کشور بلژیک توسط اداره مهاجرت که بخشی از خدمات عمومی فدرال در امور خارجه است، انجام می شود.