برای مهاجرت به کشور تاجیکستان باید دانست که تاجیکستان یکی از فقیرترین کشورهای آسیای میانه و جمهوری شوروی سابق، دارای پناهندگان افغان بسیاری میباشد. از زمان استقلال خود جریان های روسی قومی را تجربه کرده است و دیده شده است که هزاران تاجیک قومی برای کار موقت به روسیه مهاجرت کرده اند. تاجیکستان با مناظر زیبا و تاریخ باستانی که قدمت آن به 600 سال قبل از میلاد مسیح بر می گردد، چیزهای زیادی برای ارائه مهاجران دارد. ورود به کشور تاجیکستان و جابجایی در این کشور فرصتی عالی برای یادگیری فرهنگ بی نظیر آن است و بازدید از مناظر زیبای این کشور می تواند بسیار مطلوب باشد.