کشور ترکیه با توجه به شرایط ورود آسان برای ایرانی ها، یکی از محبوب ترین مقاصد مهاجرتی است. از مزایای مهاجرت به کشور ترکیه میتوان به هزینه پایین رفت و آمد، نزدیکی جغرافیایی به ایران، نزدیکی فرهنگی و امکان سفر با وسایط نقلیه متنوع در نظر گرفت. مهاجرت به ترکیه از روش های متنوعی مانند تحصیلی، کاری، سرمایه گذاری و خرید ملک امکان پذیر است. در ترکیه شرایط تحصیلی و کاری مساعدی می توان به دست آورد چرا که هم دانشگاه های آن کشور با دانشگاه های معتبر همکاری می کنند، هم اقتصاد کشور ترکیه از سیاست درهای باز حمایت می کند و موقعیت کاری و سرمایه گذاری خود در انتظار خارجی هاست.