رتبه کشور دانمارک از نظر مهاجرپذیری، رتبه هشتم در بین کشورهای جهان است و مهاجرت به کشور دانمارک بیش از پیش مورد استقبال قرار گرفته است. کشور دانمارک از 5 استان تشکیل شده است که عبارتند از هوودستادن، نوردیولند، میدیولند، شیلند و سیددانمارک. دانمارک 5500000 نفر جمعیت دارد و زبان رسمی آن دانمارکی است که البته زبان‌ های فاروئی، گرینلندی و آلمانی نیز به عنوان زبان‌ های محلی در این کشور رسمیت دارند. روش های مهاجرت به کشور دانمارک عبارتند از تحصیل، کار، سرمایه گذاری و ازدواج. دولت دانمارک طبق سیستم دولت های رفاه اعمال قدرت می کند. دانمارک از نظر درآمد سرانه رتبه هفتم را در میان کشورهای جهان دارد. مردم دانمارک جز «راضی ترین مردم» در انواع نظرسنجی های بین المللی معرفی می شوند.