سنگاپور، کوچک ترین کشور جنوب شرقی آسیا است و مهاجرت به کشور سنگاپور با توجه به شرایط و قوانین این کشور مورد توجه افراد قرار می گیرد. اقتصاد کشور سنگاپور مبتنی بر تجارت دریایی است و رشته های تخصصی مرتبط با این حوزه شانس موفقیت بسیاری در این کشور دارند. سنگاپور در بخش صنعت نیز جایگاه ممتازی در میان کشورهای آسیایی دارد و بانک های این کشور، در رتبه بندی معتبرترین بانک ها در سطح جهان قرار دارند. مهاجرت به کشور سنگاپور از روش هایی مانند تحصیل، کار، سرمایه گذاری و ثبت شرکت و ازدواج امکان پذیر است. سنگاپور در سال های اخیر کانون توجه مهاجران بین المللی قرار گرفته است.