مهاجرت به کشور سوئد برای اعضای اتحادیه اروپا و شهروندان انگلیسی بسیار آسان است و این افراد بدون هیچ محدودیتی می توانند وارد خاک این کشور شوند. هر یکی از تبعه کشورهای مذکور در صورت کار یا تحصیل و اقامت طولانی مدت در سوئد می توانند اقامت این کشور را دریافت کنند. برای شهروندان کشورهای خارج از اتحادیه اروپا، کسب اقامت مستلزم اخذ مجوز کاری است. در این مورد با داشتن دعوت نامه کاری می توان به ویزای کاری سوئد دست پیدا کرد. یکی دیگر از روش های مهاجرت به کشور سوئد ویزای تحصیلی است. از طریق ازدواج با اتباع سوئدی نیز می توان ویزای کشور سوئد را دریافت کرد.