کشور شیلی امن ترین کشور آمریکای لاتین است و باثبات ترین اقتصاد این منطقه را داراست که همین امر سبب جذب متقاضیان بسیاری جهت مهاجرت به کشور شیلی می شود. زبان کشور شیلی، اسپانیایی است اما گویش شیلیایی آن برای بیشتر اسپانیایی زبان ها قابل درک نیست. شیلی از نظر جغرافیایی کشوری طولی است و طولانی ترین کشور جهان نام گرفته است. آسان ترین روش های مهاجرت به کشور شیلی مهاجرت تحصیلی و سپس مهاجرت کاری است. مهاجرت از کشورهای آسیایی سهم بسیار پایینی در میان مهاجران این کشور دارد. تنها 4% از مهاجران کشور شیلی، آسیایی هستند که بیشتر آن ها را اتباع چین، تایوان و ژاپن تشکیل می دهند.