در طول سالیان دراز روابط ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس همواره با فراز و فرودهای بسیاری همراه بوده است که این فراز و نشیب ها باعث شده تا شرایط برای مهاجرت به آنها چندان مساعد به نظر نرسد. به همین خاطر در طول این سال ها همیشه مهاجرت به این کشورها از طرف ایرانیان با اما و اگرهایی مواجه بوده است اما در مورد مهاجرت به کشور عمان قضیه متفاوت است. این کشور در هیچ برهه ای از تاریخ حاشیه ای در روابط خود با ایران نداشته و در هر حال کشوری امن و مهاجرپذیر تلقی می شود. ضمن اینکه اکثر افرادی که به مهاجرت به کشور عمان می اندیشند قصد مهاجرت کاری داشته و ارزش پول بالای آنها متقاضیان را به این سمت جذب می نماید.