از روش های مهاجرت به کشور فنلاند می توان به سرمایه گذاری، ویزای تحصیلی، ویزای کاری، پناهندگی، ازدواج و نامزدی اشاره نمود. فنلاند دو زبان رسمی دارد، یکی زبان فنلاندی و دیگری زبان سوئدی است. البته تعداد بسیار کمی از افراد در این کشور به زبان سوئدی صحبت می کنند. کشور فنلاند جمعیت بسیار کمی دارد که در حدود 5.5 میلیون نفر است. هزینه های زندگی در این کشور نیز مانند بسیاری از کشورهای اروپایی است. متقاضیان باید از روش های مناسب با شرایط خود برای مهاجرت به کشور فنلاند بهره مند شوند که ما به هیچ عنوان پناهندگی را توصیه نمی کنیم زیرا در این روش خطرات جانی نهفته است و طبق تعریف قانون شامل حال ایرانیان نمی شود.