اشخاصی که متقاضی مهاجرت به کشور فیلیپین هستند بهتر است پیش از هر گونه اقدامی از شرایط زندگی و جغرافیایی این کشور اطلاع یابند. کشور فیلیپین با نام رسمی جمهوری فیلیپین کشوری واقع در قاره آسیا است که در جنوب شرقی این قاره و در غرب اقیانوس آرام قرار گرفته است. این کشور جمعیتی بالغ بر 110 میلیون نفر دارد و برای مدت ها مستعمره اسپانیا و آمریکا بود که بعدها با اعلام استقلال از آمریکا یک کشور کاملا مستقل به حساب آمد. زبان رسمی آن فیلیپینی و زبان دوم آن انگلیسی است. واحد پولی این کشور پزو و پایتخت آن شهر مانیل است. در حال حاضر روابط خوبی بین دو کشور فیلیپین و ایران برقرار است که سبب افزایش مهاجرت به کشور فیلیپین شده است.