کشور قبرس جزیره ای است که پایتخت آن نیکوزیا نام دارد و به دو قسمت قبرس شمالی و قبرس جنوبی تقسیم می شود. جمعیت کل این کشور از یک میلیون و صدهزار نفر تجاوز نخواهد کرد. برای مهاجرت به کشور زییای قبرس می توان از طرقی چون مهاجرت به کشور قبرس از طریق ازدواج، خرید ملک، سرمایه گذاری و ثبت شرکت، کار و طریق پناهندگی اقدام نمود. البته روش مربوط به پناهندگی را نمی توان توصیه نمود زیرا این روش علیرغم اینکه غیرقانونی است بسیار خطرناک نیز خواهد بود و روش های بسیار ایمن تر و بهتری برای ورود به این کشور زیبا وجود دارد.