مهاجرت به کشور قطر به علت شرایط متفاوتی که دارد باید مورد بررسی قرار گیرد. کشور قطر از نظر آب و هوا کشوری بسیار گرم و خشک است اما زیرساخت های این کشور بسیار پیشرفته و مدرن است. به نحوی که فیفا به این نتیجه رسید که می تواند بازی های جام جهانی فوتبال را در قطر برگزار نماید. این کشور بسیار در تلاش است تا بتواند شرایط مطلوبی را برای جام جهانی پیش رو برقرار نماید. این کشور به علت ذخایر نفتی و گازی بسیار زیادی که دارد یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا است و یکی از علل بزرگ مهاجرت به کشور قطر برای متقاضیان این کشور درآمد بسیار بالای مردم است.