مالتا از کشورهای اروپایی با موقعیتی در جنوب ایتالیا می باشد و مهاجرت به کشور مالتا در سال های متوالی جهت سپری کردن دوره های زبان انگلیسی و ایجاد سکوی پرتاب برای کشورهای انگلیسی زبان مورد استقبال قرار گرفته است. از سایر گزینه های فوق العاده در باب مهاجرت به کشور مالتا می توان به خرید اوراق قرضه اشاره داشت که زیر مجموعه طرق سرمایه گذاری محسوب می گردد و از شرایط و قوانین مختص به خود برخوردار است. ورود آزادانه به منظقه شنگن و افتتاح حساب بانکی در مالتا نیز می تواند از سایر مزایای این کشور عنوان شود.