مهاجرت به مجارستان جهت تحصیل، کار و بصورت کلی زندگی و اقامت در این کشور مزایای زیادی به همراه دارد. امروزه دشواری های سفارت جهت اخذ ویزای کشورهای آلمان و اتریش، مهاجرت به کشور مجارستان جهت ادامه تحصیل را به گزینه ای ایده آل تبدیل کرده است. تحصیل پزشکی به زبان انگلیسی در منطقه شنگن و اتحادیه اروپا از سایر جذابیت های مجارستان برای علاقه مندان می باشد. سرمایه گذاری و خرید ملک از دیگر روش های ورود به این کشور محسوب می شود که باید پیش از هر گونه اقدام در این خصوص، اطلاعات مورد نیاز را کسب نمود.