در بررسی ذخائر مالی کشورهای مختلف جهان متوجه خواهیم شد که نروژ یکی از ده کشور قدرتمند جهان از نظر پشتوانه مالی است. نروژ به عنوان تنها کشور اروپایی که به منابع عظیم نفت و گاز دسترسی دارد، ثروت بالایی را در اختیار گرفته است و این در حالی است که جمعیت این کشور کمتر از 7 میلیون نفر است. در حال حاضر روش تحصیلی در مهاجرت به کشور نروژ یکی از رایج ترین راه های مهاجرتی برای متقاضیان به خصوص ایرانیان محسوب می شود چرا که فرصت تحصیل رایگان در یک کشور پیشرفته اروپایی می تواند از نظر کلی در زندگی آینده افراد نقش ویژه ای داشته باشد. توجه نمایید روش های مهاجرت به کشور نروژ با توجه به رزومه و شرایط هر فرد متقاوت خواهد بود.