نیوزلند جزیره ای کوچک در جنوب شرقی قاره اقیانوسیه است، با این وجود، دسترسی به ثروت عظیم و امکانات بالا این کشور را در کنار استرالیا قرار داده است و هر ساله جمعیت قابل توجهی به منظور کار و تحصیل راهی این کشور می شوند. علاوه بر روش های ذکر شده، در سال های اخیر، سرمایه گذاری در نیوزلند به یک روش ایمن و معتبر تبدیل شده است. مزایایی که دولت نیوزلند برای متقاضیان مهاجرت به کشور نیوزلند در نظر گرفته، سبب جذابیت بیشتر و افزایش آمار اقدام برای ورود به این کشور شده است. آگاهی از شرایط مهاجرت به نیوزلند، روند ورود به این کشور را برای افراد آسان خواهد کرد و مانع از هدر رفت زمان و هزینه خواهد بود.