انواع راه های مهاجرت به کشور وانواتو می تواند برای بسیاری ارزشمند باشد. انتخاب این کشور البته که با چالش هایی همراه خواهد بود. این کشور حوزه کارائیب شرایط مناسبی برای مهاجرت دارد. افرادی که این کشور را برای مقصد نهایی خود انتخاب می کنند، معمولا از روش سرمایه گذاری استفاده می کنند. البته که مسیرهای دیگری نیز در دسترس است که می توان از آن ها نیز بهره برد. اینکه فرد می تواند در مسیر مهاجرت به این کشور گام بردارد یا خیر، به عوامل مختلفی بستگی دارد که مشاورین ما در ادامه جزئیات مربوط به آن را مورد ارزیابی قرار خواهند داد.