پرتغال دارای میراث غنی تاریخی و معماری است که در اقیانوس اطلس قرار دارد. با مهاجرت به کشور پرتغال یک فرصت زندگی ایده آل برای متقاضیان فراهم می شود که از راه های مختلف مهاجرتی مانند تحصیل، کار و از همه معروف تر سرمایه گذاری که به ویزای طلایی پرتغال شهرت دارد، ممکن است. کشور پرتغال شرایطی را برای سرمایه گذاران فراهم می کند تا افرادی که با مهاجرت به این کشور به دنبال اقامت و تابعیت هستند آن را به راحتی به دست آورند و در این میان فرصت رفت و آمد در کشورهای اتحادیه اروپا، زندگی، کار، مسافرت، تحصیل و مراقبت های بهداشتی و حقوق را داشته باشند.