ژاپن، کشور خورشید تابان یکی از قطب های جهان صنعتی است و اخذ ویزای این کشور از روش های مختلف مورد توجه می باشد. مهاجرت به کشور ژاپن از روش هایی مانند ویزای کاری، ویزای تحصیلی، ویزای سرمایه گذاری، ویزای خانوادگی، ویزای ازدواج و ویزای توریستی امکان پذیر است. ارزان ترین روش برای مهاجرت به کشور ژاپن ،سرمایه گذاری در این کشور است و گران ترین روش مهاجرتی، ثبت شرکت در کشور ژاپن است. در کشور ژاپن، بیش از 20 نوع اقامت از قبیل ویزای موقت برای گردشگران، اقامت دانشجویان، نیروهای کاری، خویشاوندان، شهروندان و مقیم های ژاپنی وجود دارد.