کانادا شاه نشین مهاجرانی است که قصد زندگی در کشوری درجه یک دارند و امکاناتی کامل برای زندگی مهاجران در نظر گرفته است. کانادا سال هاست که مهاجرپذیرترین کشور دنیاست و در حال حاضر روش های متعددی در خصوص مهاجرت به کشور کانادا و پذیرش مهاجر از اقصی نقاط دنیا وجود دارد. این مساله که کشور کانادا در سال های اخیر بیشترین میزان مهاجر را جذب نموده است خود گواه این مدعا است. روش های مهاجرت به کشور کانادا نیز به طرق متدوالی چون ویزای تحصیلی، ویزای کار، ویزای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در کانادا و غیره تقسیم می شود.