مطابق با آخرین قوانین تصویب شده در کشور کرواسی در سال 2021، این کشور مهاجرپذیر، گزینه ای ایده آل برای افراد محسوب می شود. کشور کرواسی پلی مرکزی فی مابین اروپا و بالکان بوده که جزء گزینه های توسعه یافته در میان کشورهای بزرگ و زیباست. راه ها و دسته بندی های مختلفی در خصوص مهاجرت به کشور کرواسی وجود دارد که بر اساس شرایط افراد گزینه مناسب بررسی شده و انتخاب می شود. نرخ مهاجرت به کرواسی در سال اخیر به میزان چشم گیری افزایش داشته که در این میان، دانشجویان و سرمایه گذاران رتبه های اول را به خود اختصاص داده اند.