کلمبیا از کشورهای آمریکایی محسوب میشود که دارای اقتصادی در حال رشد و آموزش و بهداشت برتر جهانی می باشد. دولت از متقاضیان مهاجرت به کشور کلمبیا استقبال میکند. مهاجرت به کشور کلمبیا از طریق تحصیل در دانشگاه های دو زبانه یکی از برترین گزینه ها برای افراد می باشد. این ویزا با نوع M و V برای افراد نیز شناخته شده است. مهاجرت به کلمبیا از طریق ویزای کاری با پیشنهاد کاری یا آغاز کسب و کار با ارائه طرح تجاری و داشتن سرمایه لازم نیز امکان پذیر می باشد که از هزینه های بالایی جهت تامین زندگی و شرایط اقامت در سال های آتی برخوردار است.